Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link


 
Nye fund
Nye fund fra 2024. Klik på foto


Fjer .................. Insekt

Fisk ....................Søpindsvin ..........Fisk .................. Insekt

Søpindsvin...........Hvalknogle ........ Musling................Træ
Nye fund fra 2023

Søpindsvin

Krystaller ............Fisk ...................Sølilje ................Søpindsvin

Fisk ....................Fisk ....................Fisk ...................Fisk

Insekt.................Søstjerne ............Søpindsvin..........Krabbe

Træ ....................Træ ....................Fisk .................. Fjer .

Træ .................. Insekt..................Plante.................Plante

Krystal.................Plante ...............Muslinger.............Fisk

Insekt................. Fugl ...................Søpindsvin.......... Svamp

Insekt................. Musling ............... Muslinger...........Fisk

Snegl .................Fisk......................Ammonit.............Søpindsvin.
Nye fund fra 2022

Snegl .................Snegl.

Snegl .................Snegl..................Snegl...................Snegl.

Plante ................ Svamp...............Søpindsvin...........Krabbe

Insekt................ Insekt ...............Sølilje..................Plante

Insekt................ Insekt ................Søpindsvin...........Insekt

Snegl ................ Insekt................. Insekt................ Insekt

Nye fund fra 2021

Fisk ...................Krabber ..............Fisk ....................Fisk

Fugl ....................Fisk ...................Fisk ....................Træ

Fisk ....................Vandnymfe .........Fisk ....................Fisk.

Ammonit.............Flue ....................Mosdyr ...............Fisk

Ammonit ............Fisk......................Bellemnit ............Snegl.
Nye fund fra 2020

Foraminiferer

Fisk ...................Fisk ..................Fisk ..................Fisk.

Snegl...................Ammonit............Fisk................... Fugl...

Fisk....................Fisk .................. Insekt.................. Insekt

Fisk ....................Træ ...................Snegl................ Insekt.

Snegl .................Søpindsvin...........Ammonit.............Fisk .

Krybdyr...............Snegl ................ Blade ..................Armfod

Insekt .................Krebsdyr.............Snegl .................Fisk

Nye fund fra 2019


Fisk .................. Insekt..................Fisk ....................Snegl . .

Krebsdyr .............Ammonit ...........Søpindsvin ..........Snegl

Snegl .................Fisk ....................Mosdyr ...............Snegl

Ammonit ............Snegl ................. Insekt.................Fjer .

Søpindsvin .........Søpindsvin ...........Snegl................ Trilobit

Krystal ...............Plante .................Træ ...................Ammonit

Musling .............. Østers ...............Fisk ....................Musling

Blade ................. Slangestjerne .... Insekter ............ Fisk

Musling ...............Snegl..................Fjer ...................Musling

Fisk ....................Nautil .................Nautil .................Musling

Fisk ....................Søstjerne ............Musling ..............Ammonit..

Nye fund fra 2018


Fisk ...................Søpindsvin ..........Insek..................Insekt

Snegl..................Fisk.....................Fisk....................Snegl..

Insekter...............Ammonit.............Fisk...............-....Frugt .

Trilobit ................Fisk................... Fugl....................Insekt.

Svamp................Insekt ................Insekt..................Fisk.

Insekt ................Insekt ...,,,,,,,,.....Svamp ...............Søpindsvin
.
Fisk ...................Snegl..................Fisk ....................Insekt.

Søpindsvin ..........Ormerør.............Fisk....................Blomst

Ammonit.............Bellemnit.............Søpindsvin..........Fisk

Fisk.....................Ammonit.............Insekt.................Ammonit..

Nye fund fra 2017

Ammonit..

Fugl....................Fisk.-...................Søpindsvin..........Træ

Slangestjerne.......Fugl....................Krebsdyr............ Krybdyr

Fisk-...................Søpindsvin...........Træ.....................Fisk

Blæksprutte.........Insekt.................Havøgle..............Gravegang

Insekt.................Fisk.....................Dinosaur.............Fisk

Snegl..................Musling ...............Mosdyr................Fugl

Ammonit.............Træ.-...................Søpindsvin..........Musling

Søpindsvin...........Snegl..................Ammonit.............Fisk

Snegle ................Snegl ................Træ . .....,,,,,,,,.....Svamp


Nye fund fra 2016

Insekt.................Fisk.....................Insekt ...............Musling på svamp .

Fisk....................Insekt..................6 insekter ...........Musling..

Ormerør ............ Krystal ...............Træ....................Dinosaur..

Træ....................Insekt.................Fisk ....................Søstjerne.

Fisk.-...................Søpindsvin..........Dinosaur..............Træ

Fisk.................... Fisk.....................Fisk ..................Fisk

Krybdyr.............. Krybdyr .............Fisk....................Fisk

Søstjerne ...........Mosdyr.-..............Søpindsvin...........Krebsdyr

Ammonit .............Armfod...............Krebsdyr.............Musling

Fisk .-..................Ammonit....-........Søpindsvin..-.......Søpindsvin....
.
Nye fund fra 2015.

Snegl ..................Fisk.

Søpindsvin...........Insekt.................Insekt.................Fisk..

Søpindsvin...........Snegl..................Fisk....................Koral.

Svamp................6 insekter............Træ ...................Fugl... .

Armfod ................Snegl .................Fisk ..................Krebsdyr

Ammonitter......... Fisk....................Fisk...........-........Søpindsvin..

Mineral................Insekt. ...............Fugl................... Krebsdyr.

Insekt................. Krabbe................Insekt................Koral

Søpindsvin ..........Armfod................Insekt................Insekt

Søpindsvin...........Træ...........-........Søpindsvin...........Svamp

Fisk ...................Fisk ...........-........Søpindsvin ..........Armfod.

Insekt ................Træ .................. Skildpadde. .........Svamp

2 Insekter ...........Træ ...................Fisk ...................Fisk
.
Træ ....................Armfod ..............Snegl .................Insekt

Insekt .................Ammonit ...........Træ ....................Svamp

Nye fund fra 2014.


Svamp................Træ ...........-.......Søpindsvin

Søpindsvin ..........Søpindsvin ..........Fisk . .................Ammonit

Fisk ...................Østers .................Armfod...............Træ

Insekt ............... Fisk.................... Fisk ...................Træ

Træ ...................Træ ..................Søpindsvin ..........Ammonit

Søpindsvin ..........Søpindsvin ........Ammonit ............Træ

Fisk ...................Fisk ....................Krebsdyr.............Bellemnit

Musling ...............Søstjerne ...........Fisk ...................Fisk

Snegl .................Ammonit ............Ammonit ............Ammonit

Nye fund fra 2013.

Ammonit ............Søstjerne


Musling ..............Fugl.....................Træ ...................3 fund
.

Slangestjerne .....Søpindsvin ..........Nautil .................Snegle

Fugl ....................Søpindsvin .........Fisk ...................Fisk

Fisk ....................Koral .................Søpindsvin ..........Musling

Insekt .................Østers ...............Fisk ....................Div. Portugal

Nye fund fra 2012.

Fjer ....................Slangestjerne .....6 danien fossiler .Insekt

3 Fisk ..............Søpindsvin ............Søpindsvin ..........Fisk .

Fisk ....................Svamp ...............Koral .................Træ

Plante .................Fisk ...................Insekter .............Insekt

Søpindsvin ..........Søpindsvin .........Krebsdyr ............Søpindsvin

Søpindsvin.......... Insekt.................Snegle ................Musling

Snegl .................Insekt ................Søpindsvin ..........Snegl

Nye fund fra 2011.

3 rejer ...............Fugl ....................Ammonit ............Snegl

Ammonit ............Ammonit .............Sporfossil ...........Søpindsvin..........

Insekt .................Armfod .............Insekt ................Krybdyr

Koral ..................Mineral ..............Fisk ....................Insekt

Søpindsvin ..........Muslinger ...........Insekt ................5 insekter

Fisk ....................Krystal ...............8 insekter ..........Blad

Ammonit ............Insekt ............... Fisk.................... Fisk

Ammonit ............Ammonit .............Ammonit ............Ammonit

Armfod................Krebsdyr ............Søpindsvin ...........Søpindsvin


Nye fund fra 2010.

Fisk................... Fisk.................... Søpindsvin ..........Musling

Armfod ...............Fisk................... Fisk.................... Fisk

Fisk................... Fisk.................... Fisk ....................Vandmand

Insekt ................Insekt ................Fugl ....................Fisk

Bunddyr .............Fisk ....................Fisk.................... Fugl

Insekt................ Fugl .................. Insekt................. Bunddyr

Armfod ...............Calcitkrystal .......Fisk ....................Fisk

Insekt................ Insekt................ Insekt ................Søpindsvin

Nye fund fra 2009.

Insekter .............Insekt ................Svamp ...............Snegl

Søstjerne ...........Musling ...............Slangestjerne .....Fisk

Muslinger mm. ....Armfod ...............Snegle mm. .......Slangestjerne

Koral ..................Insekt ................Fisk ...................Trilobit

Fisk ...................Trilobit ................Insekter mm. ......Hvalknogle

Træ ...................Søpindsvin ..........Snegl .................Fisk

Insekt................ Insekt................ Insekt................ Insekt

Musling ...............Insekt ...............Søpindsvin ..........Insekt

Hajtand ..............Hajtand ..............Musling ..............Fisk

Fisk ....................8 Insekter ..........Tænder mm .......Krebsdyr

Træ ....................Søpindsvin .........Træ ...................Plante

Søpindsvin...........Træ ...................Træ ...................Fisk

Træ ...................Fisk ....................Snegl................. Søpindsvin

Nye fund fra 2008.


Søpindsvin .........Hajtand ...............Havslange ..........Hajtand

Fisk ----------------Blad .......--.........Insekt.................Søpindsvin.

Træ ...................Calcit .................Fisk ....................Fisk

Krabbe............... Insekt ................Insekt................ Insekt

Krystal............... Fisk ....................Calcit ................Træ

Koral...................Fisk ---------------Blad................... Krebsdyr

Insekt ................Insekt.................Søpindsvin......... Brachipod

Søpindsvin...........Krabbe ..............Fugl ....................Fisk

Insekt ................Insekt................ Insekt................ Fisk

Søpindsvin...........Søpindsvin......... 10 Insekter........ 8 molerfossiler

Insekt ............... Blad....................Fisk....................Søpindsvin

Skildpadde......... Insekt ................Insekt................ Insekt

Tænder ............. Blad....................Insekt.................Fisk.

Krystaller........... Fisk.................... Fisk.....................Fjer.

Søpindsvin..........Træ................... Søpindsvin........... Armfod

Fisk....................Insekt................ Træ ....................Koral.

Fjer.....................Fugl....................Musling...............Fisk

Fisk....................Insekt................. Insekt................ Hval

Hajtand...............Tænder.............. Insekt................ Musling

Insekt.................Ammonit............ Musling............... Snegl

Fisk.................... Insekt................ Insekt................ Insekt

Insekt..................Insekt................ Fisk................... Insekt

Flint.................... Hval................... Koraller............. Søpindsvin

Fisk.................... Snegl................. Insekt................ Insekt

Træ.................... Insekt................ Fisk................... Fisk

Træ.................... Insekt................ Fisk................... Insekt

Træ.................... Insekt................ Insekt................ Fisk


Fund fra 2007.


Søpindsvin.......... Reje.................. Insekt.................Træ

Frugt.................. Insekt................ Insekt................ Fisk

Trilobit................ Trilobit................Insekt................ Insekt

Søpindsvin.......... Kæbe................. Fisk.................... Blad

Insekt................. Insekt................ Insekt................ Insekt

Snegl ..................Hajtand............. Bellemnitter........ Knogle

Plante................. Insekt................ Fugleknogle ........Træ

Hajtand.............. Sandmusling....... Krystal............... Krystal

Træ.................... Fisk................... Musling............... Snegl

Insekter::::::::::: Sømus:::::::::::: Fisk.................... Hajtand

Træ.................... Skorpionsflue:::: Flue:::::::::::::::: Guldsmed

Fisk.................... Snegl................. Frugt.................. Krystal

Insekt................. Søstjerne............Flue................... Fisk

Hajtand............... Hajtand.............. Insektvinge........ Hveps ...............

Fisk.................... Bellemnitter........ Ammonit............ Ammonit

Snyltehveps........ Koral.................. Lybysnegl...........Strømsild

Rav.....................Rav.................... Ammonit........... Cidaris sp.

Rødfisk............... Dendritter........... Sten med træ .....Rav


Snegl.................. Stankelben......... Hveps................ Myg

Fund fra 2006.


Stankelben.......... Havaborre.......... Søstjerne


Makrel................ Krabber.............. Strømsild........... Øjeflue

 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.