Nyt fund fra
Moler MuseetHajtand
Fejl i vækst
Odontaspis Winkleri ?


Længde:
0,6 cm

Alder: 55,5 mill. år

Lokalitet: Sundby, Mors

Askelag: Stolle ler

Finder: Henrik Madsen

Fundtidspunkt: okt 2009