Hjem

                          
                          
                          

 
Tur til Nørholm og Klitgårdfiskerleje d. 9. juli 2016.

Vejret tegnede ikke alt for godt – en strid blæst mødte os på p-pladsen ved Klitgård. 10 personer troppede op, medlemmer fra Fynske Fossilsamlere, Jysk Stenklub og Vestjysk Stenklub. På forhånd havde vi aftalt, med ejeren der bor tæt på lokaliteten, at vi måtte holde på hans private parkeringsplads – det sparede en pæn gåtur! Selvom det var højvande og der var meget tang, lykkedes det alligevel at finde mange Nørholm-perler, små fine kuglerunde kalksvampe (porosphaera globularis). Kendetegnende bl.a. ved runde boringer i svampen, forårsaget af en af de sporfossilarter som mennesket har kendt længst (trypanites mobilis).

Enkelte af de fundne svampe viste sig, at have et fint mønster af furer, der udgår fra toppen. Indtil videre kalder Jytte Frederiksen dem porosphaera nuciformis.

Desuden blev der fundet kiselsvampe, bryozokolonien apsendesia, lidt søpindsvin og enkelte brachiopoder.

Frokosten blev nydt i sivenes læ og drøvtyggende køer’s nysgerrige blikke. En dejlig tur trods strid blæst og ikke optimale forhold – Tak til deltagerne og tak til familien tæt på fjorden for lån af p-plads.

Tilbage


 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.