Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem


 
Referat fra generalforsamlingen


Formandsberetning for perioden 2009 og primo 2010:

Så er vi atter samlet her midt på Nordmors. Et år er igen gået med bl.a. ture og aktiviteter rundt omkring, en masse nye fund og oplevelser. I år har man berettiget kunne tvivle på om vinteren nogensinde vil holde op, så man igen kan se andet end sne i landskabet. Men mon ikke det snart er forbi?? Jeg vil ikke opholde jer med flere betragtninger omkring den nye periode, men skynde mig at give et lille referat af klubbens gøremål i tiden efter sidste forsamling og nu, og lidt fremadrettet.

Marts2009. Lørdag den 14. Generalforsamling. Sidste år var der 26 deltagere i klubbens generalforsamling. Vi havde et fint møde og den efterfølgende strandtur blev lidt fugtig, men det lykkedes som altid at finde nogle flotte ting. Det bliver nok sværere i år med den megen sne.

Men ud skal vi og vil vi,- kan faktisk slet ikke vente til sneen er væk. På klubbens hjemmeside findes blandt meget andet udførlige referater af alle aktiviteter i foreningen.

April 2009. Frankrigstur d.4 til d.12 . Et meget omfattende referat af denne tur kan læses på hjemmesiden, og af dette fremgår det at deltagerne havde en god tur med mange oplevelser. Normandiet er et utroligt flot område med en spændende historie og skønne steder. Hvor mange der deltog i turen har jeg ikke helt kunne finde ud af, men formodentlig omkring en 35 personer ?

April 2009. Lørdag den 25. Limfjordsområdet. 23 samlere mødte op ved Moler Museet denne dejlige lørdag i april, heraf 4 helt fra Holland, og drog derfra til molergraven i Ejerslev. Her blev de mødt af gravemesteren medbringende et stk. meget stor gummiged, med hvilken han arrangerede et større udbud af diverse flotte/spændende cementsten, som man derefter kunne ”gå ombord i”.

Turens to yngste deltagere, behørigt iført diverse beskyttelsesudstyr, var der også. Nogen havde medbragt en endog meget stor hammer, og der blev flækket cementsten. Jeg kan specielt godt lide det med den meget store gummiged, - hvilke andre klubber har denne mulighed? Kunne godt tænke mig denne ( altså gummigeden ) anvendt på andre lokaliteter i større stil ! En god tur i godt selskab.

Maj 2009. Lørdag den 30. Remmer Strand v. Lemvig. 15 personer mødtes på parkeringspladsen ved Remmer strand, hvor der blev fundet flere fine søpindsvin, østers og lidt træ.

Juni 2009: Lørdag den 27. Glatved / Sangstrup. Aflyst ! Turen blev aflyst p.g.a. manglende tilslutning, men vi kan måske tage dertil en anden gang.

August 2009. Lørdag den 22. Familietur til Ejerslev. 16 deltog på turen til Ejerslev, hvor vi grillede og hyggede os denne lørdag. Her er nogle meget fine forhold med borde, grill og tørvejr og den altid enestående udsigt over fjorden. Vi havde en dejlig dag, og der blev også fundet flere gode ting, bl.a. meget flotte stykker træ.

September 2009. Lørdag den 26. Rørdal Kalkbrud. 7 klubmedlemmer mødtes ved hovedindgangen til det enorme område i udkanten af Ålborg. Der er langt at køre, men stedet er også ret fantastisk med mange muligheder for gode fund. Vi fandt søpindsvin, brachiopoder, kiselsvampe, stumper af ammonitter, enkeltkoraller og andet. Dog skal tingene tit præpareres ud og går let i stykker, men et dejligt sted at besøge. Her kunne man sagtens få en hel uge til at gå.

Oktober 2009. Lørdag den 31. Stolleklint på Fur. Elleve deltagere. Flot vejr, lidt blæsende, men en god dag, om end vi ikke fandt det helt vilde. Mødtes ved kirken, og kørte derfra til Rødsten/Østklint og gik mod Stolleklint. Sjovt at se Holmehusleret under moleret.

Og Paleocæn/Eocæn – grænsen. Efter strandturen spiste vi på en bænk ved klinten og kørte til Fur Museum. Her så vi bl.a. på den nye mammut ( med unge ) og uroksen ( en han ).

November 2009. Lørdag den 7. Slibedag. Generelt kan man sige om slibedagene at vi har hygget os og fået lavet nogle fine ting. Mange har kigget forbi og her er jo også en oplagt mulighed for nye medlemmer. En enkelt gang har der været lidt trangt, men efter kl.12 har alle kunnet komme til en maskine. En god aktivitet i klubben, hvor tiden også går alt for hurtigt.

November 2009. Lørdag den 21. Sten på bordet. Ni klubmedlemmer mødte op til dette års Sten På Bordet / Praledag. Vi kiggede på mange flotte ting, bl.a. Henrik´s fund fra det han har valgt at kalde Skarrehage - Lagpakken. Et meget spændende lag lige nedenfor Det Gule Hus, indeholdende en masse fossiler. Fisk, -strømsild, torskefisk, skøjteløbertæger, fuglefjer, velbevarede blade o.m.a..

Interessant bliver det at høre om dette lags dannelse, og hvorfor der her er så mange fossiler.

Efterfølgende var vi nogle stykker i Ejerslev molergrav, dog uden de helt store fund. Fin dag!

December 2009. Lørdag den 5. Bustur til Hamburg Stenmesse. Sidste års stenmesse i Hamburg forløb i grunden ret planmæssigt. Vi var 39 deltagere, så turen gav endda et lille overskud. Dejligt !

Startede som altid i Nykøbing kl 06.00 og var hjemme igen kl.01.15. En lang tur, og man føler sig da også lidt brugt når man så kommer hjem igen. Der var mange spændende ting at se på og købe, hvis det var det man ville. Alt fra det billigste skram… til hele ichtyosaurer, fugledinoer o.m.a. skønt. Suk !!! Hvis i vil med i år, nærmere bestemt lørdag den 4. december, så sig gerne til i god tid.

Dette års udstillinger omfatter bl.m.a. et bryllup, brudesmykker gennem 3 hundrede år, noget om stenenes sprog, flint, samt polske mineraler og andre skatte herfra. Og alt det andet.

Januar 2010. Lørdag den 9. Slibedag. Endnu en dejlig dag i godt selskab med masser af sne, fine parkeringsbåse langs vejen og rigtig dejligt koldt ! 6 personer mødte op, så der var god plads.

Januar 2010. Lørdag den 16. Nytårsmøde. Traditioner er til for at blive holdt, og dette års nytårsmøde var ingen undtagelse. 23 mødte op til spisning, pakkespil, museumsbesøg og kaffe med Ketty og Bent´s uovertrufne hjemmelavede lagkager til. Selv pakkespillet forløb uden alt for mange slagsmål. Måske p.g.a. min ”meget præcise” formulering af spillereglerne ??? Dog tenderede kampen om specielt en af pakkerne til et større opløb i kamp mod tiden. En megaflot calcitkrystal, som tilfaldt Ragna efter en opslidende og udmarvende kamp.

På museet var der som altid nye ting at se på, bl.a. de førnævnte ting fra molergraven lige nedenfor.

En god måde at starte det nye klubår. Nu mangler vi bare at sneen smelter.

Februar 2010. Lørdag den 6. Slibedag. Denne dag var vi kun tre personer, så der var masser af plads. Se i øvrigt hjemmesidens billeder af de fremstillede ting. Vi hyggede os. Lidt senere dukkede der yderligere 4 personer op. Efter mødet holdt vi et bestyrelsesmøde, som blandt andet udmøntede sig i den foreliggende arrangementsliste, som alle skulle have fået tilsendt sammen med et girokort.

Arrangementslisten kan altid findes på hjemmesiden, og med Henriks normale opdateringshastighed vil ændringer være at læse få sekunder efter de er vedtaget. Husk i øvrigt altid tilmelding til den respektive turleder. Så risikere du/i ikke at køre forgæves ved aflysning/ændringer.

Februar 2010. Lørdag den 13. Strandtur til Østsalling. Aflyst p.g.a. vejret. Det vil sige at turen blev egentlig ikke aflyst, der kom bare ikke andre end mig. Selvom temperaturen nærmede sig de 10 minusgrader fra morgenen af, endte vejret med at blive ganske flot. Men at se noget var ganske umuligt. Dog var det skægt igen at kunne gå på vandet, at opleve stederne også på denne årstid.

Det var så omtalen af klubbens aktiviteter i den forløbne periode. Inden længe rejser Henrik og en stor gruppe fossilsamlere af sted til Sydengland. Over til et tidligt forår og en masse spændende fund. Rigtig god tur. Der snakkes også om en mulig tur til Norge / Sverige. Der er mulighed for at komme til Kongerslev Kalkværk ved Lille Vildmose og Dalbyover med vores nye medlem Mikkel Rødvig fra Hobro. Derudover er der tur til Ydby Hede med Helle som turleder søndag d.9. maj

( bemærk dagen ), og Knud strand i Salling sammen med Alex. Årets familietur har vi henlagt til Eshøj plantage / -strand øst for Thisted. Det er længe siden vi har været der. Og vil i med til Hamburg i december, så kontakt mig venligst i god tid.

En stor tak på foreningens vegne til alle der får den til at fungere, tak til turlederne, og så mangler vi sådan set bare at vejret hurtigst muligt tager sig gevaldigt sammen !!! Poul SøbyReferat fra generalforsamlingen i Vestjysk Stenklub, lørdag den 13.marts 2010

I de sidste mange år har det for mig først rigtigt været forår når vi har holdt generalforsamlingen på Gullerup strandkro midt på Mors ved Thisted Bredning. Skråningerne ved vejen derned er normalt fyldt med blomster, og træerne så småt ved at springe ud. I år var forårstegnene mere sparsomme, men de fandtes dog. Den første lærke, piletræer med udsprungne knopper, og minsandten om ikke der var pletvise,- om end små -, åbne vover i vandet. Der skulle endda have været nogen ude at bade fra morgenen af. God fornøjelse !

Inde i varmen på kroen mødte 27 personer fra foreningen op til et yderst veldækket morgenbord, hvor der vist ikke manglede noget. Vi snakkede og hyggede os mens vi spiste og spiste, og begyndte derefter selve generalforsamlingen.

Bent Sevelsted blev lovformeligt valgt til dirigent, og takkede for valget. Startede med at konstaterer at forsamlingen var lovligt indkaldt i passende tid. Gav ordet til mig, som holdt en længere udredning om periodens begivenheder og andet vedrørende klubben. Se i øvrigt beretningen ! Denne blev godkendt, hvorefter Bent Sevelsted gav ordet til Bent Søe, klubbens mangeårige kasserer. Han gennemgik det reviderede regnskab punkt for punkt, og dette blev som altid også godkendt.

Der har ikke været nedsat nogen form for udvalg, og af indkomne forslag var der kun fremkommet ét, nemlig fra Lulu Nielsen i Hyllinge om klubmedlemmers deltagelse i istandsættelse af ”Det Gule Hus” ved Moler Museet, rengøring, klipning af hække med videre. Dette blev vi enige om nok var for omfattende i.fh.t. dem der ville være parate til at møde op til noget sådant.

Et medlemsblad har vi jo ikke mere, da dette er blevet afløst af en rigtig god hjemmeside på nettet. Den fik mange rosende ord med på vejen, både rent indholds- og funktionsmæssigt, samt at den altid er opdateret. Her kan man finde mange spændende oplysninger, artikler, billeder og referater, udelukkende takket være Henrik Madsens indsats. Indlæg fra alle er velkomne. Men skulle nogen på noget tidspunkt mangle oplysninger om et eller andet, skal man blot kontakte en fra bestyrelsen.

Og husk venligst tilmelding til turene hos den/de respektive turledere. Så er du sikker på at der er en tur, og at du får eventuelle ændringer at vide hurtigst muligt.

I år var Henning Villadsen på valg som bestyrelsesmedlem og Bent Søe som kasserer. De blev begge genvalgt til bestyrelsen, hvilket jeg på klubbens vegne gerne vil takke begge for.

Revisor Bent Sevelsted og revisorsuppleant Ragna Runge var også på valg, og blev ligeledes genvalgt. Tak for det.

En Norgestur blev nævnt som en mulighed næste år i Kr. Himmelfartsferien. Alex Brødsgaard og Helle Hartvigsen undersøger om der er nok tilslutning til en sådan turs gennemførelse. Til slut takkede Bent Sevelsted for god ro og orden.

Der var blandt forsamlingen bred enighed om at klubbens positive regnskabsresultat og stigende medlemstal burde resultere i bevilling at en bitter efter eget ønske, hvilket kassereren tilsluttede sig. Så med denne og noget mere kaffe, holdt vi en lille pause, inden vi skulle høre Henrik Madsens foredrag om det nye lag i Skarrehage molergrav.

Henrik fortalte og viste billeder fra et af hans sidste nye fund, nemlig en yderst spændende lagpakke beliggende lige under askelagene -11,-12 og -13 i moleret. Med en tykkelse i den ene ende på 40 cm.. Skrånende ud til ingenting over 18 meter og med et mærkeligt forforitlag øverst. Denne del indeholder forbavsende mange fossiler, bl.a. strømsild, torskefisk og rødfisk, Sankt Peters fisk, fjæssinglignende fisk, ualmindeligt mange meget velbevarede løvblade og fjer fra fugle, skøjteløbertæger og pragtvandnymfer i massevis, og meget andet. Hvordan de er havnet dér er ret meget af en gåde, men vil selvfølgeligt blive undersøgt nærmere. Især en af vandnymferne var utrolig flot, men havde også krævet en meget omfattende og forsigtig frempræparering. De mange fine billeder og Henriks levende fortælling om tingene var et meget flot indlæg i dagens møde, og det bliver spændende at følge den videre udforskning af hvad lagene gemmer og deres dannelsesmåde.

Med stranden belagt med sne og en meget kold blæst fra nordvest, må vi vente lidt endnu med de første følfod og fossilfund her. Omkring kl.14 brød de sidste deltagere op og kun en enkelt skulle lige en tur hen ad stranden. Tak til deltagerne for et godt møde.


...........................Billeder fra generalforsamlingen

 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.