Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link

                          
                          
                          

 
Referat fra bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmøde i Vestjysk Stenklub den 3/10 2015 hos Alex og Ragna.

Deltagere: (Poul Søby Nielsen - PSN), (Tage Burholt - TB),
(Henrik Madsen - HM), (Alex Brødsgaard - AB), (Henning Villadsen - HV)


Punkt 1: Aktiviteter 2015/2017
Ny plan blev godkendt


Punkt 2: Påsketur 2015
TB + HM planlægger


Punkt 3: Hamborgturen
AB -Alt er på plads


Punkt 4: Generalforsamlingen 2016
Alle modtager genvalg.


Punkt 5: Legater
AB undersøger pris på T-shirts


Punkt 6: Vestjyskstenklub.dk - Hjemmesiden
HM -Siden bliver besøgt af ca. 300 dagligt.
Gerne artikler og fotos fra medlemmerne.


Punkt 7: Hvordan går det med klubben
HV -Medlemstallet er stabilt. Ca. 60 medlemmer.
Økonomien er god.


Punkt 8: Eventuelt
Nyt tiltag. Amerikansk lotteri om overskudsfossiler.


 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.