Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link

                          
                          
                          

 
Referat fra bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmøde i Vestjysk Stenklub den 12/10 2013 hos Alex og Ragna.

Deltagere: (Poul Søby Nielsen - PSN), (Tage Burholt - TB),
(Henrik Madsen - HM), (Alex Brødsgaard - AB)

Punkt 1: Hvordan går det med klubben
Medlemstallet er stabilt. Ca. 60 medlemmer.
Hvor afholdes nytårsmødet. (Hos Ellen Lynggaard)?
AB kontakter Ellen.
Undersøge mulighed for ny klublokale. AB undersøger regler hos kommunen.

Punkt 2: Aktiviteter 2014/2015
Ny plan blev godkendt

Punkt 3: Vestjyskstenklub.dk - Hjemmesiden
Siden bliver besøgt af ca. 250 til 350 dagligt.
HM ser gerne flere bidrag fra medlemmerne.

Punkt 4: Ny formand
Alex Brødsgaard vil gerne tage tjansen efter Poul.

Punkt 5: Påsketur 2014
TB + HM planlægger NU !

Punkt 6: Eventuelt
Skal der være stenslibning igen.
Arrangerer samlingsbesøg hos medlemmerne.

 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.