Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link

                          
                          
                          

 
Referat fra bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmøde i Vestjysk Stenklub, 3/10 2009 på Moler Museet.

Deltagere: (Poul Søby Nielsen - PSN), (Bent Søe Mikkelsen - BSM),
(Henrik Madsen - HM), (Henning Villadsen – HV), (Alex Brødsgaard - AB)

Punkt 1: Påsketur
27/3 – 4/4 2010, Bustur til Sheppey i England
HM arbejder med planlægning af turen.
Tilmeldingsfrist medio nov.

Punkt 2: Hamborg busturen
Det blev vedtaget at prøve med tur dertil igen i 2009.
P.T. er der 20 tilmeldinger. (PSN kontakter nogle som tidligere har deltaget)
Der mangler 5 deltagere endnu for at turen kan gennemføres.

Punkt 3: Fremtidige arrangementer
Tur til Norge/Sverige foreslået af Helle Hartvigsen
AB tager kontakt til HH og udvikler ideen.

Punkt 4: Hjemmesiden
Den fungerer rigtigt godt, og bliver opdateret med relevant materiale hele tiden.

Punkt 5: Evt.
Et af klubbens medlemmer og trofaste deltager på mange udenlandsture,
Annette Rask Petersen, er død efter længere tids sygdom.

 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.