Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link

                          
                          
                          

 
Referat fra bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmøde i Vestjysk Stenklub, 22/7 2008 på Fur Museum.

Deltagere: (Poul Søby Nielsen - PSN), (Bent Søe Mikkelsen - BSM),
(Alex Brødsgaard - AB), (Henrik Madsen - HM)
Afbud fra Henning Villadsen

Punkt 1: Hamborg Messe .
De vil blive taget kontakt til flere andre klubber, for at få bussen
fyldt bedre op. PSN kontakter snarest klubberne.

Punkt 2: Indkøb af computer til at lave hjemmesiden på m.m.
Der var stor deltagelse i klubbens tur til Normandiet og der blev et
overskud på kr. 9800,- . HM foreslog bestyrelsen at nogle af disse
penge kunne bruges på en computer. Dette blev vedtaget

Punkt 3: Geologiens Dag

Samarbejde med Moler Museet. Helle Hartvigsen laver (45 min.) Dino-show på Moler Museet. BSM og HM Fortæller om geologi ved Hanklit.

Punkt 4: Frankrigstur 2009

Henrik blev spurgt om han ville lave tur igen. Der blev talt om den lange bustur
og foreslået at der blev overnattet på vejen. Henrik ser på mulighederne.

Punkt 5: Fotokursus

Kursus i fotografering af fossiler og brug af hjemmesiden
Der vil blive afholdt kursus for klubbens medlemmer i at tage fotos af fossiler,
samt lære flere hvordan hjemmesiden er opbygget.

Punkt 6: Familietur til Ejerslev 23/8 2008
BSM og HM køber ind og medbringer grill, samt kontakter
havnefogden i Ejerslev.

Punkt 7: Evt.
Invitation til markedsdag og gratis stadeplads i Struer.
Ingen havde interesse i at deltage.


 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.