Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link

                          
                          
                          

 
Referat fra bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmøde i Vestjysk Stenklub den 11/2 2012 hos Henning og Birthe Villadsen.

Deltagere: (Poul Søby Nielsen - PSN), (Tage Burholt - TB),
(Henrik Madsen - HM), (Alex Brødsgaard - AB), (Henning Villadsen - HV)

Punkt 1: Nye arrangementer
AB foreslog to dagstur til Hamborg.
TB havde flere forslag om ture til ind- og udland
og opfølgning på ture med navngivning af fundene.
Temadag om præparation, mm.
Arrangementer indtil maj 2013 blev lavet.

Punkt 2: Geologiens Dag
PSN foreslog at vi afholder denne dag sammen
med Moler Museets arrangement i Ejerslev.

Punkt 3: Generalforsamlingen

Hvem er på valg: Alex Brødsgaard og Henning Villadsen.
TB holder foredrag om Marokko.

Punkt 4: Eventuelt
Ellen Lyngaard vil gerne holde foredrag om Grønland
HM aftaler tidspunkt med hende. (ultimo 2012)
 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.