Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link

                          
                          
                          

 
Referat fra bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmøde i Vestjysk Stenklub den 5/2 2011 på Moler Museet.

Deltagere: (Poul Søby Nielsen - PSN), (Bent Søe Mikkelsen - BSM),
(Henrik Madsen - HM), (Alex Brødsgaard - AB)

Punkt 1: Ny kasserer
Bestyrelsen har fundet en, som stille op til valg til bestyrelsen, efter BSM.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og finder ny kasserer.

Punkt 2: Sølvkursus.
Der er modtaget tilbud om kurset, men dato er endnu ikke på plads.

Punkt 3: Sverigstur.

Alt er på plads og max. deltager antal er nået.
Foreløbelig info. sendes på mail til deltagerne. HM sender info.

Punkt 4: Eventuelt til generalforsamlingen
Det blev besluttet at Alex og Tage skulle holde et infomøde om sverigsturen.

Punkt 5: Eventuelt
Der er en uden for klubben, som vil sælge en mineralsamling.
Klubben ønsker ikke at købe samlingen, men foreslår sælger at der kan laves
en auktion for klubbens medlemmer. PSN sender mail til ejeren af samlingen.


 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.