Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link

                          
                          
                          

 
Referat fra bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmøde i Vestjysk Stenklub, 7/2 2009 på Moler Museet.

Deltagere: (Poul Søby Nielsen - PSN), (Bent Søe Mikkelsen - BSM),
(Henrik Madsen - HM)
Afbud fra Henning Villadsen, Alex Brødsgaard


Punkt 1: Arrangementsliste
- Der blev lavet arrangementsliste indtil marts 2010

Punkt 2: Hamborg busturen
Der blev drøftet om der skulle være bustur og om planlægningen.
Det blev vedtaget at prøve med tur igen i 2009.

Punkt 3: Generalforsamlingen
Der blev drøftet om alt var på plads til generalforsamlingen og hvem der var på valg i år. Alle er parate til at modtage genvalg.

Punkt 4: Normandiet

- HM fortalte at alt er på plads og info-materiale er udsendt

Punkt 5: Økonomi
Klubbens økonomi blev rundet og kassereren kunne fortælle at den
er stabil til trods for den økonomiske krise i resten af verden.
 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.