Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link

                          
                          
                          

 
Referat fra bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmøde i Vestjysk Stenklub, 16/2 2008 på Moler Museet.

Deltagere: (Poul Søby Nielsen - PSN), (Bent Søe Mikkelsen - BSM),
(Alex Brødsgaard - AB), (Henrik Madsen - HM)
Afbud fra Henning Villadsen

Punkt 1: Kaffe
- Mødet startede med kaffe og rundstykker, samt beundring af Luffe.


Punkt 2: Arrangementsliste
- Der blev lavet arrangementsliste indtil marts 2009


Punkt 3: Telefon og mail liste

- BSM efterlyste telefon og mail liste.


Punkt 4: Geologiens Dag

- PSN foreslog at Vestjysk Stenklub samarbejder med Moler Museet
på denne dag. Det er tanken, at der skal være flere af klubbens
medlemmer, som fortæller om Geologi ved Hanklit på Mors.


Punkt 5: Normandiet

- HM foreslog at info materiale kunne ses på hjemmesiden. Dette
blev enstemmigt vedtaget.

 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.