Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link

                          
                          
                          

 
Referat fra bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmøde i Vestjysk Stenklub, 17/11 2007 på Moler Museet.

Punkt 1: Formandsstolen - Poul havde ytret ønske om at en anden overtog hans plads, men efter en god snak og fordeling af opgaver meddelte Poul at han godt kunne fortsætte som formand.

Punkt 2: Økonomi - Klubben har pr. 17/11 kr. 21.200,- i kassebeholdningen. Der blev her også drøftet hvad vi skulle med pengene. En enig bestyrelse valgte at klubben godt kunne give underskudsdækning til Hamborg turen, hvis dette måtte være tilfældet.

Punkt 3: Medlemstal - Der er 30 forskellige indbetalinger, som dækker ca. 60 medlemmer.

Punkt 4: Hjemmeside - Henrik , som er web-master fremviste statistik, som viste at der har været 9092 besøg siden hjemmesiden blev lavet. Dette er meget flot sammenlignet med hvad brug der er af andre klubbers hjemmesider. Udgiften til at lave hjemmesiden er knap kr.600,- og betydelig billig, sammenlignet med at trykke et klubblad.

Punkt 5: Nye arrangementer - Ny liste vil blive tilsendt alle medlemmer til februar sammen med giro indbetalingskort til betaling af kontingent. Bent Søe foreslog at der kunne holdes en auktion hvor medlemmer kom med sten relaterede ting og overskuddet tilfaldt Moler Museet. Klubben har aldrig betalt, hverken entre eller leje af lokaler, så derfor foreslog han dette.

Punkt 6: Turledere - Der var enighed om at der skulle være flere turledere, men der blev også konstateret at der var sket fejl i sommerens løb, hvor Poul var turleder på flere arrengementer end planlagt.

Punkt 7: Eventuelt - Der blev foreslået at der på hjemmesiden under bestyrelsen, kunne være fotos af bestyrelsens medlemmer. Dette blev vedtaget og fotos blev taget.

 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.