Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link

                          
                          
                          

 
Referat fra bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmøde i Vestjysk Stenklub den 11/12 2010 på Moler Museet.

Deltagere: (Poul Søby Nielsen - PSN), (Bent Søe Mikkelsen - BSM),
(Henrik Madsen - HM), (Henning Villadsen – HV), (Alex Brødsgaard - AB)

Punkt 1:
Fremtidige arrangementer

Ture og aktiviteter for 2011 og vinter 2012 blev planlagt. Der var flere foreslag fra medlemmer, som blev imødekommet.
Sølvkursus. Der blev talt om evt. sølvkursus hos Finn Hasselbom.
PSN. undersøger mulige datoer og pris.
Foredrag. Der blev også foreslået at der afholdes et foredrag i forbindelse med generalforsamlingen. Der blev ikke bestemt en foredragsholder.

Punkt 2: Bent Søe Mikkelsen meddelte at han ikke ønsker at være kasserer efter næste generalforsamling. Ny bestyrelsesmedlem skal findes og alle kan stille op til valg på næste generalforsamling.

Punkt 3: Hamborg busturen

Den hidtidige form, hvor betaling skete i bussen, vil blive ændret. Der skal i fremtiden betales forud på fastlagt dato.

 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.