Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link

                          
                          
                          

 
Referat fra bestyrelsesmødet

Bestyrelsesmøde i Vestjysk Stenklub d. 9/2 2019 på Gullerup kro.

Deltagere: (Poul Søby Nielsen - PSN), (Tage Burholt - TB),
(Henrik Madsen - HM), (Henning Villadsen - HV)
(Anja Studsgaard Andersen - ASA)

Punkt 1: Ny måde at betale kontingent - Fungerer fint.
Medlemstallet: 89 medlemmer har betalt d. 9/2
Der mangler dog nogle mailadresser.

Punkt 2: Aktiviteter 2019/2020
Ny plan blev godkendt
Hvor afholdes nytårsmødet 2019. evt. på Molermuseet
Påsketur 2020 går til Yorkshire

Punkt 3: Vestjyskstenklub.dk – Hjemmesiden / Facebook
HM ser gerne flere bidrag fra medlemmerne.
Facebooksiden fungerer fint.

Punkt 4: Eventuelt

 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.