Nyt fund fra
Moler Museet


Strømsild
Massedød på samme lag.
Herefter følger 13 eksemplarer

Længde:
max. 10,0 cm

Alder: 55 mill. år

Lokalitet: Skarrehage, Mors

Askelag: under - 13

Finder: Henrik Madsen

Fundtidspunkt: okt 2009