Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link


Træ

Længde: 46,0 cm.


Træet er savet igennem på langs og der er lavet tværsnit i den ene ende. Stumpen er savet på langs i en anden vinkel. Alle de oversavede stykker er poleret på snitfladerne med eksentersliber


Træet er meget velbevaret og fotoet viser en enkelt årering med varv, Den mørke bånd er opbygget af meget små celler (vinterved), som indikere langsom vækst og sommer veddet er betydelig større. Dette er resultatet af hurtig vækst.


Sommerved forstørret. En celle er ca. 50 my. Celleopbygningen tyder på at der er tale om nåletræ. På nuværende tidspunkt er det dog uklart hvilken type her er tale om.


At der er tale om et rodstykke er der ingen tvivl om, for disse små sandkorn af kvarts er indeklemt i en sprække i træet.


Denne lille geode på 10 mm, er opstået i en gravegang, som er kolapset under det tryk som sedimentet har udsat træet for før det forstenede. Der kan være tale om gravegang lavet af pæleorm, som er en boremusling. Der er dog ikke fundet spor af selve muslingen i træet. Der er gravegange fem steder i træet.


Sprækker i træet er udfyldt med calcit. På fotoet ses orange og mælkehvid calcit i et flot mønster. Oven over er der et bånd af pyrit.


Nogle steder i calcitsprækkerne er der hvidlige strukturer, som ikke er observeret tidligere. Disse er ultra tynde og danner kanaler og ligesom bølgende lag.


Nærbillede af strukturen på fotoet ovenover.


Ca. 3 uger efter at det ovennævnte stykke træ var fundet, kom denne cementsten på omkring 150 kg og 140 cm i længden, frem i samme område.


Efter en tur med højtryksrenseren kunne det konstateres, at det er det samme træ de 2 fossile træstykker stammer fra. Med en kapsav blev den ene ende savet over, og på fotoet er stenen rejst på højkant. Stenen er nu "kun" 114 cm i længden

En skive på 51 x 38 cm fra cementstenen viser, at træet går hele vejen gennem stenen. På fotoet er træet markeret. De røde tal er nummerne på de askelag, som cementstenen indeholder.

..................................................... Hjem
 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.