Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden stenen
Link


 
Velkommen til referat fra generalforsamlingen

Formandsberetning for perioden 11.marts 2006 til 17.marts 2007:

Velkommen alle sammen. Siden vi sidst mødtes her, er der sket mangt og meget, men lad mig starte med at sige; til dem der ikke allerede ved det; at klubben i årets løb, har fået lavet en hjemmeside.

Alle kan bidrage med artikler, tur beskrivelser, fotos af fund og steder, og meget andet.

Det er blevet til mange ture i årets løb, både alene og sammen med forskellige klubmedlemmer.

Jeg synes faktisk vi har et godt udbud af turer, møder, og diverse aktiviteter, ikke mindst fordi vi er tæt knyttet til Moler Museet, samt det faktum at vi er placeret i et af Danmarks bedste fossil- og lokalitetsområder. Dog ville jeg gerne have nogle mere aktive afløsere for mine egne poster i klubben, men som tidligere sagt må det vigtigste være klubbens overlevelse på alle planer til glæde for os samlet set.

Turene kort:

8.-16. april 2006: 40 stensamlere til Normandiet sammen med Henrik Der kan siges og fortælles meget om denne tur. Skønt at være på stederne igen. At opleve kyststrækningerne, ud at spise om aftenen, samværet og alt det andet. Oplevelsesrigt, og en mørk vinteraften går tankerne til de dejlige forårsdage i Frankrig, blomsterne, lyset, tidligt om morgenen. Vel var vejret da ikke lige godt hele tiden, og der er langt derned ( og hjem ), men en oplevelse. Tak til Henrik for det store planlægningsarbejde, leadership ( hader egentlig den slags ord ), og ”kvikke” bemærkninger. Man skal i det hele taget, og rent bogstaveligt, stå tidligt op for at kunne aflevere en bemærkning til Henrik, uden straks at få noget filsofisk retur lige i ”masken” indenfor de første 2-3 sekunder.

22.april 2006: Var der tur til Sarup grusgrav ved Ræhr/Hanstholm, hvor Bent Søe var turleder. Der blev, så vidt jeg er orienteret, fundet en masse spændende, bl.a. havbænkebidere, og mange forskellige søpindsvin.

20.maj 2006: Stod den på geologitur til Fur, hvor jeg selv var turleder. Vi mødtes ved kirken, og kørte derfra til parkeringspladsen nedenfor Raakilde Camping. Derfra ud til Knudeklinterne, hvor der bl.a. blev fundet enkelte calcitkrystaller. Ellers var det småt med fund. Willy fyldte 60 år den dag, så vi holdt en ekstra lang pause tilbage ved bilerne, inden vi begav os om til Fur Museum, hvor udstillingerne blev gennemgået, både inde og ude.

17.juni 2006: Gik turen til Mors , mødested Moler Museet, med Henrik som kyndig udi områdets velsignelser. Her var der som altid noget nyt at kigge på.

26.august 2006: Var der strand- og grilltur til Skranderup/Skærbæk på vestsiden af Nordmors

30.september 2006: Geologiens Dag ved Feggeklit på allernordligste Mors, med Henrik og Poul som guider. En speciel dag, med sejltur og regn i massevis. Blandt andre deltog familien Nielsen fra Hyllinge, og vi havde en rigtig god dag og aften på Feggesund kro. Se hjemmesidens billeder,- også fra denne dag.

18.-31. oktober 2006:16 stensamlere med Henrik i Portugal.Se hjemmesiden.

28. oktober 2006: Tur til Ølst og Hinge lergrave ved Randers. Aflyst.

18.november 2006: Sten På Bordet, Moler Museet. Som altid et fint møde med masser af ting at kigge på og snakke om. Der blev lavet puslespil i form af en ret stor slangemakrel, fundet af Bent Søe for en hel del år siden.

9. december 2006: Bustur til Hamburg-Stenmesse. 23 personer deltog i klubbens tur til Hamburg. Det var desværre ikke nok til at give overskud,-men underskud på lidt over 2000Kr.. Men vi der var afsted havde en spændende tur og fik virkeligt mættet synssansen og fyret lidt penge af. Altid dejligt at mødes med andre samlere her og få en snak. Mange flotte ting og ligeså mange mennesker. Hvordan vi i år undgår underskud, må vi hellere snakke nærmere om.

13.januar 2007: Nytårsmøde-Det Gule Hus- Nordmors. Et helt nyt år, og rent deltagermæssigt lovede det jo godt, idet de omkring 30 deltagere næsten ikke kunne være i lokalet. Der blev spist, snakket, spillet pakkespil, kigget på museum, og meget andet godt.

24.februar 2007: Strandtur til Sallings mørke ler, Lyby+Mogenstrup. Turen denne dag blev desværre aflyst af sne, blæst, is og generelt møgvejr, som faktisk umuliggjorde motoriseret færdsel udendørs hele denne weekend. Det har vi jo prøvet før, også at være der to deltagere p.g.a. dårligt vejr. Men det bliver forhåbentligt snart en del varmere.

Slibedage: 18.11.06. + 2.12.06. + 20.1.07. + 17.2.07. Hyggelige dage i Det Gule Hus, hvor vi kan slibe og save alt det vi vil ( undtagen flint ). For det meste ikke så mange deltagere, men den sidste dag var alle maskiner i brug. Mette mener vi skal have nogle flere, og meget gerne for min skyld.

Englandstur: Påsken i år bliver ramme om endnu en Englandstur med Henrik som guide for i alt 33 personer. En rigtig god tur til alle fra mig.

Det var vel det meste af det der er sket i den forløbne periode. Som sædvanlig en stor tak til alle som får klubben til at fungere. En speciel tak til Henrik for det store arbejde med udlands turene, og fordi vi må bruge dit og Bents flotte museum som samlingssted for vores møder.

Generalforsamlingen i år bliver formodentlig ret speciel, da der er nogle væsentlige emner vi skal have diskuteret, valg vi skal foretage m.h.t. fremtidens blad, bestyrelse, tur planlægning o.s.v..

Det er længe siden der ikke har været et nyt klubblad i.f.m. klubbens generalforsamling, eller for den sags skyld en arrangementsliste. Det sidste blad var vist også ret indholdsløst, men dette skal ingenlunde ses som et tegn på at klubben er ved at gå i opløsning. Vi skal blot have det arrangeret anderledes, for som jeg har talt om de sidste tre år vil jeg helst ikke fortsætte som redaktør.

Men der er lys forude, som vi senere skal tale om, og vi skal sammen i dag finde ud af hvor og hvordan klubbens turer i den nye periode skal gå hen, kort sagt hvad medlemmerne godt kunne tænke sig !!!! I håbet om at klubben må eksistere i mange år endnu med et højt og interessant aktivitetsniveau, vil jeg afslutte med tak.

Poul Søby

 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.