Vestjysk Stenklubs.....
Danekræside

Hjem


...........................Danekræ listen

Denne side indeholder alle erklærede Danekræ fra 1990 til og
med 2014. Hver linie starter med et DK nr. - Dette nr. er
danekræsags nr. Hvis et nr. mangler, er sagen afvist.
På denne liste er der ingen fotos.

Tilsammen har 10 af Vestjysk Stenklubs nuværende eller tidligere
medlemmer fundet mere end 50 % af alle Danekræ.

De fleste fund er gjort på Mors (203 Danekræ).
Derefter kommer Fur (117 Danekræ),
Trelde Næs (67 Danekræ), Bornholm (37 Danekræ),
Stevns (34 Danekræ), Salling (23 Danekræ).
Faxe (16 Danekræ), og øvrige lokaliteter (132 Danekræ).DK 2 : Fisk - Havgalt / Antigonia sp. / Fundet af Karsten Witteck på Fur

DK 3 : Pighud - Søpindsvin / Temnocidaris danica / Fundet af Leif Rasmussen i Faxe

DK 4 : Fisk - Glansfisk / Paleocentrotus sp. / Fundet af Chr. Axelsson på Endelave

DK 5 : Fisk / Mene sp. / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 6 : Fisk - Havmus / Chimaeroidei / Fundet af Ole Jensen på Thurø

DK 7 : Fugl - Sejler/ Aves / Fundet af Rebekka Madsen på Mors

DK 8 : Fugl - Ugle / Aves / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 9 : Pattedyr - Tandhval / Platanistidae / Fundet af Ole Burholt i Salling

DK 11 : Pighud - Søpindsvin / Isomicraster sp. / Fundet af Henrik Madsen på Bornholm

DK 14 : Fisk / Rhamphosus sp. / Fundet af Rebekka Madsen på Fur

DK 15 : Fisk - Laks / Salmoniformes / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 16 : Fisk / Holosteus sp. / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 17 : Fisk / Mene sp. / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 18 : Fisk - Havgalt / Antigonia sp. / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 19 : Fisk - Havaborre / Perciformes / Fundet af Ole Burholt på Mors

DK 20 : Insekt - Bladlus / Siphonophorides burholti / Fundet af Ole Burholt på Mors

DK 21 : Krebsdyr - Reje / Penaeus hamleti / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 22 : Fugl - Træsejler / Eocypcellus sp. / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 23 : Fugl / Aves / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 25 : Insekt - Billelarve / Lysidae / Fundet af Bent Erik Carlsen på Fanø

DK 26 : Krybdyr - Krokodille / Thoracosauridae / Fundet af Henning Rasmussen i Faxe

DK 27 : Fisk - Glansfisk / Acanthopterygii / Fundet af John Knud Jensen ved Trelde Næs

DK 28 : Pattedyr - Hval / Platanistidae / Fundet af Ole Burholt i Salling

DK 29 : Plante - Pæleorm / Plantae / Fundet af Ole Burholt ved Trelde Næs

DK 31 : Svaneøgle / Plesiosauria / Fundet af Claus Bonde på Bornholm

DK 32 : Fisk - Makrel / Scombroidei / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 33 : Fisk - Nålefisk / Aulostomidae / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 35 : Fisk - Hestemakrel / Carangidae / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 36 : Fisk - Havål / Anguilliformes / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 37 : Fisk - Makrel / Scombroidei / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 38 : Insekt - Skøjteløber / Gerridae / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 39 : Insekt - Skøjteløbere / Gerridae (3 stk) / Fundet af Henrik Madsen Fur

DK 40 : Insekt - Frøtæge / Lygaeidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 41 : Insekt - Skorpiontæge / Nepidae / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 43 : Sporfossil / Ichnologica / Fundet af Mads Willumsen i Faxe

DK 44 : Fisk - Havmus / Chimaeroidei / Fundet af John A. Hansen i Faxe

DK 47 : Pattedyr - Hval / Cetacea / Fundet af Ole Burholt i Salling

DK 48 : Krebsdyr - Tanglus / Isopoda / Fundet af Jacob Nielsen ved Trelde Næs

DK 49 : Krebsdyr - Reje / Penaeus hamleti / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 50 : Krebsdyr - Reje / Penaeus hamleti / Fundet af Ole Burholt på Fur

DK 52 : Fisk - Muræneål / Muraenidae / Fundet af Ole Burholt på Fur

DK 53 : Fisk - Mælkefisk / Chanoidei / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 55 : Pattedyr - Mammut / Mammutidae / Fundet af Henrik Hansen ved Næstved

DK 56 : Krystal - Ikait pseudomorph / Mineralia / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 57 : Insekt - Øjeflue / Nephroceros sp. / Fundet af Ole Burholt på Mors

DK 58 : Insekt - Blomstertæge / Miridae / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 59 : Insekt - Skøjteløbere / Gerridae / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 60 : Insekt - Kæmpemyre / Formicidae / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 61 : Insekt - Kæmpemyre / Formicidae / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 62 : Pighud - Søstjerne / Coulonia colei / Fundet af Hans Erik Petersen på Mors

DK 63 : Krebsdyr - Reje / Penaeus hamleti / Fundet af Ole Burholt på Fur

DK 64 : Krebsdyr - Reje / Penaeus furensis / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 66 : Krebsdyr - Spøgelsesreje / Callianassidae / Fundet af Ole Burholt i Salling

DK 67 : Pattedyr - Hval / Cetacea / Fundet af Erwin Rettig i Salling

DK 68 : Krebsdyr - Hummer / Homarus sp. / Fundet af Ole Burholt i Salling

DK 69 : Pighud - Slangestjerne / Ophiotitanos sp. / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Kolding

DK 70 : Fisk - Havaborre / Acanthopterygii / Fundet af Claus Merki på Fur

DK 71 : Fisk - Knogletunge / Osteoglossiformes / Fundet af Rebekka Madsen på Fur

DK 72 : Fisk - Sild / Clupeoidei / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 73 : Fisk - Hestemakrel / Carangidae / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 74 : Fisk - Kuffertfisk / Diodontidae / Fundet af Tage Burholt på Fur

DK 76 : Sporfossil - med fiskerester / Eurypholis sp. / Fundet af Peter Mortensen på Fyn

DK 77 : Pattedyr - Hval / Cetacea / Fundet af Ole Burholt i Salling

DK 78 : Fisk - Havaborre / Acanthopterygii / Fundet af Erwin Rettig på Fur

DK 79 : Fisk - Glansfisk / Palaeocentrotus böggildi / Fundet af Simon Nielsen på Mors

DK 80 : Pighud - Søstjerne / Metopaster sp. / Fundet af Poul Kruuse Iversen på Als

DK 81 : Insekt - Randtæge / Heteroptera / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 82 : Insekt - Stankelben / Tipulidae / Fundet af Vagner Nielsen på Mors

DK 83 : Insekt - Kæmpemyre / Formicidae / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 85 : Insekt - Randtæge / Heteroptera / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 86 : Insekt - Stankelben / Tipulidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 87 : Insekt - Snyltehvepse / Apocrita / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 88 : Insekt - Vinduesmyg / Sylvicola sp. / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 89 : Insekt - Silkeflorvinge / Palaeopsycophs sp. / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 90 : Insekt - Guldøje / Protochrysa athena / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 91 : Insekt - Hårmyg / Bibionidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 92 : Insekt - Øjeflue 2stk. / Nephroceros sp. / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 93 : Insekt - Øjeflue / Pipunculidae / Fundet af Henrik Madsen i Thy

DK 94 : Insekt - 2 Myrer / Pachycondyla rebekkae / Fundet af Rebekka Madsen på Fur

DK 95 : Insekt - Løbebille / Carabidae / Fundet af Rebekka Madsen på Mors

DK 96 : Fisk / Neoselachii subcohort / Fundet af Ole Burholt ved Salling

DK 97 : Fisk - Sandtigerhaj / Odontaspididae / Fundet af Ole Burholt ved Vejle Fjord

DK 98 : Fisk - Dyndfisk / Amiidae / Fundet af Susanne Gwinner på Bornholm

DK 99 : Fisk - Knogletunge / Osteoglossiformes / Fundet af Nicky Beyer ved Stevns Klint

DK 100 : Fisk - Makrel / Scombramphodon sp. / Fundet af Tage Burholt ved Vosnæs

DK 101 : Fisk - Glansfisk / Lampridiformes / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 102 : Fisk - Smørfisk / Stromateoidei / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 103 : Fisk - Blankål / Anguilliformes / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 105 : Krebsdyr - Hummer / Hoploparia sp. / Fundet af Leif Rasmussen i Faxe

DK 106 : Insekt - Guldsmed / Gomphaeschna paleocenica / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 107 : Insekt - Vandrøver / Naucoridae / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 108 : Insekt - Vårflue / Trichoptera / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 109 : Insekt - Snyltehvepse / Apocrita / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 110 : Insekt - Netvinge / Neuroptera / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 111 : Insekt - Hårmyg / Penthetria sp. / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 112 : Insekt - Stikmyg / Orthopodomyia sp. / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 113 : Fisk - Makrel / Scombroidei / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 114 : Fisk - Havgalt / Antigonia sp. / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 115 : Fisk - Makrel / Scombroidei / Fundet af Vagner Nielsen på Mors

DK 116 : Fisk - Ålefisk / Anguilliformes / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 117 : Fisk - Nålefisk / Syngnathidae / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 118 : Fisk - Nålefisk / Syngnathidae / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 119 : Fisk - Torskefisk / Gadiformes / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 120 : Krebsdyr - Reje / Penaeus furensis / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 121 : Fisk - Slangemakrel / Gempylidae / Fundet af Chris Christiansen ved Trelde Næs

DK 122 : Fisk - Havaborrer / Serranidae / Fundet af John Knud Jensen ved Trelde Næs

DK 123 : Fisk - Nålefisk / Syngnathidae / Fundet af Ole Burholt på Fur

DK 124 : Fisk - Benfisk / Teleostei / Fundet af Chr. Lillemoe i Hinge

DK 125 : Fisk - Makrel / Scombroidei / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 127 : Pighud - Søpindsvin / Phymosoma sp. / Fundet af Tommy Nielsen i Stevns Kridtbrud

DK 128 : Fisk - Makrel / Scombroidei / Fundet af Anne Marie Sørensen ved Trelde Næs

DK 129 : Fisk - Benfisk / Teleostei / Fundet af Søren Kristensen på Fur

DK 131 : Insekt - Bladlus / Siphonophorides madseni / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 132 : Insekt - Sumpflue / Heleomyzidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 134 : Insekt - Stylteflue / Dolichopodidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 135 : Insekt - Løbebille / Carabidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 136 : Insekt - Sommerfugl / Lepidoptera / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 138 : Insekt - Stankelben / Tipulidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 139 : Insekt - Stankelben / Tipulidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 140 : Insekt - Netvinge / Neuroptera / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 141 : Insekt - Stankelben / Tipulidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 142 : Insekt - Stikmyg / Orthopodomyia sp. / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 143 : Insekt - Stankelben / Tipulidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 144 : Insekt - Guldsmed / Odonata / Fundet af Peter H. Jensen i Thy

DK 145 : Fugl / Aves / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 146 : Fugl / Aves / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 147 : Fisk - Laks / Salmoniformes / Fundet af Asta Brunning på Fyn

DK 148 : Fisk - Havmus / Chimaeroidei / Fundet af Ole Burholt på Bornholm

DK 149 : Krybdyr - Skildpadde / Chelonia / Fundet af Thomas Hansen ved Trelde Næs

DK 150 : Krebsdyr - Krabbe / Xanthilites sp. / Fundet af Axel Enghoff ved Rørvig

DK 153 : Fisk - Soldaterfisk / Acanthopterygii / Fundet af Tommy Nielsen ved Stevns Klint

DK 154 : Pighud - Søpindsvin / Phymosoma sp./ Fundet af Tommy Nielsen ved Stevns Klint

DK 155 : Krebsdyr - Spøgelsesreje / Ctenochelidae / Fundet af Henrik Madsen i Salling

DK 156 : Fisk - Havaborre / Percoidei / Fundet af Ole Burholt på Fur

DK 157 : Fisk - Rødfisk / Scorpaenoidei / Fundet af Poul Søby Nielsen på Mors

DK 158 : Fisk - Havaborre / Exellia sp. / Fundet af Jørgen Holst Christensen på Mors

DK 160 : Fisk - Torskefisk / Gadiformes / Fundet af Søren Kristensen på Fur

DK 161 : Fisk - Havaborre / Perciformes / Fundet af Søren Kristensen på Fur

DK 162 : Fisk - Ålefisk / Anguilliformes / Fundet af Søren Kristensen på Fur

DK 163 : Fisk - 3 Strømsild / Argentinidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 163 : Fisk - Haj / Squalidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 164 : Krybdyr - Krokodille / Pholidosaurus sp. / Fundet af Kirsten Rasmussen på Bornholm

DK 165 : Pattedyr - Steppebison / Bovidae / Fundet af Johny Hansen ved Nyborg

DK 166 : Pattedyr - Kæmpehjort / Megaloceros giganteus / Fundet af Peder Nielsen på Fyn

DK 167 : Fisk - Haj / Carcharocles sp. / Fundet af Anneline Schjødt Pedersen i Salling

DK 168 : Insekt - Netvinge / Neuroptera / Fundet af Ole Burholt på Mors

DK 169 : Insekt - Svirreflue / Syrphidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 170 : Insekt - Guldøje / Chrysopidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 171 : Insekt - Vinduesmyg / Anisopodidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 172 : Insekt - Sommerfugl / Lepidoptera / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 173 : Insekt - Vårflue / Trichoptera / Fundet af Ole Burholt på Mors

DK 174 : Insekt - Gødningsmyg / Scatopsidae / Fundet af Erik R. Pedersen på Amager

DK 175 : Spindler - Ægkokon / Araneidae / Fundet af Benny O. Jørgensen ved Musholmbugten

DK 176 : Insekt - Kakerlak / Blattidae / Fundet af Benny O. Jørgensen ved Musholmbugten

DK 177 : Fisk - Knogletunge / Osteoglossiformes / Fundet af Carsten Sønderby på Fur

DK 180 : Fisk - Kuffertfisk / Diodontidae / Fundet af Niels Jørgen Rosenkrantz på Fur

DK 181 : Fisk - Knogletunge / Osteoglossiformes / Fundet af Nicolai Christensen på Fur

DK 182 : Fisk - Benfisk / Teleostei / Fundet af Peter Mortensen på Fyn

DK 183 : Pighud - Søpindsvin / Maretia hoffmanni / Fundet af Erik Carell ved Horsens Fjord

DK 184 : Pighud - Søpindsvin / Opissaster sp. / Fundet af Erik Carell ved Hundshage

DK 185 : Fugl / Aves / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 186 : Fugl / Aves / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 187 : Krybdyr - Krokodille / Thoracosauridae / Fundet af H. Rasmussen ved Stevns Klint

DK 188 : Insekt - Sommerfugl / Lepidoptera / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 189 : Insekt - Svampemyg / Mycomya sp. / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 190 : Insekt - Svirreflue / Syrphidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 191 : Insekt - Stylteflue / Dolichopodidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 192 : Insekt - Stylteflue / Dolichopodidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 193 : Insekt - Svampemyg / Mycetophilidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 194 : Insekt - Vårflue / Trichoptera / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 195 : Insekt - Vinduesmyg / Anisopodidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 196 : Insekt - Rovtæge / Reduviidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 197 : Insekt - Skorpionsflue / Cimbrophlebia bittaciformis / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 198 : Insekt - Svampemyg / Mycetophilidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 199 : Insekt - Cikade / Homoptera / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 200 : Fugl / Aves / Fundet af Karsten Witteck på Fur

DK 201 : Pighud - Søpindsvin / Gautheria radiata / Fundet af Inga Krause ved Stevns Klint

DK 202 : Pighud - Søpindsvin / T. abildgaardi / Fundet af J. Reynders ved Stevns Klint

DK 204 : Bløddyr - Blæksprutte / Orthocon sp. / Fundet af Martin Holm på Bornholm

DK 205 : Insekt - Vandnymfe / Phenacolestes jutlandica / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 206 : Armfod / Crania antiqua / Fundet af Inga Krause ved Stevns Klint

DK 207 : Pighud - Søstjerne / Metopaster poulseni / Fundet af Inga Krause ved Stevns Klint

DK 208 : Pighud - Slangestjerne / Ophiomusium sp. / Fundet af Freddy Kjærgaard på Mols

DK 209 : Pighud - Søpindsvin / Stereocidaris sp. / Fundet af Niels C. Pedersen Ved Århus

DK 210 : Krebsdyr - Hummer / Oncopareia sp. / Fundet af John Jagt ved Stevns Klint

DK 211 : Krebsdyr - Hummer / Homarus sp. / Fundet af Ida Nielsen i Faxe

DK 212 : Fugl / Morsoravis sedile / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 214 : Pattedyr - Mammut / Mammutidae / Fundet af Kim Toudahl ved Haderslev

DK 215 : Fisk - Smørfisk / Stromateoidei / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 216 : Fisk - Rødfisk / Scorpaenoidei / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 217 : Fisk / Zeiformes / Fundet af Henrik Sperling Jensen på Mors

DK 218 : Fugl / Aves / Fundet af Kristian Thistrup på Mors

DK 219 : Bløddyr - Nautil / Cimomia sp. / Fundet af Steffen Nørgaard i Salling

DK 220 : Fugl - / Septentrogon madseni / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 221 : Fugl / Aves / Fundet af Hanne Thomsen på Mors

DK 222 : Pattedyr - Hval / Cetacea / Fundet af Henrik Madsen i Salling

DK 224 : Fisk - Sværdfisk / Xiphiorhynchus sp. / Fundet af Mogens Madsen ved Trelde Næs

DK 226 : Pighud - Søstjerne / R. radiatus / Fundet af Alice Rasmussen ved Stevns Klint

DK 227 : Pighud - Søstjerne / Teichaster sp. / Fundet af Grete G. Rasmussen på Mols

DK 228 : Fugl / Aves / Fundet af M. Madsen ved Trelde Næs

DK 229 : Fugl / Aves / Fundet af M. Madsen ved Trelde Næs

DK 230 : Fugl / Aves / Fundet af M. Madsen ved Trelde Næs

DK 231 : Fugl / Aves / Fundet af M. Madsen ved Trelde Næs

DK 232 : Pighud - Søstjerne / Echinaster jacobseni / Fundet af Regitze Møller på Mors

DK 233 : Pattedyr - Hval / Odontoceti / Fundet af Jette Høj Bach ved Trelde Næs

DK 235 : Fisk - Benfisk / Teleostei / Fundet af Henrik Madsen i Salling

DK 236 : Fisk - Havaborre / Percopsiformes / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 237 : Fisk - Makrel / Scombroidei / Fundet af Bo M. Pedersen på Fyn

DK 238 : Pighud - Søpindsvin / Schizaster sp. / Fundet af All Fønss i Thy

DK 239 : Fugl / Aves / Fundet af Louise Lemming Mikkelsen på Fur

DK 240 : Fisk - Torskefisk / Gadiformes / Fundet af John Knud Jensen ved Trelde Næs

DK 241 : Fisk - Benfisk / Teleostei / Fundet af John Knud Jensen ved Trelde Næs

DK 242 : Plante - Rødtræ / Sequoia sp. / Fundet af Jørgen Aggerholm på Mors

DK 243 : Krebsdyr - Krabbe / Brachyura / Fundet af Lilli Olsen ved Trelde Næs

DK 244 : Krebsdyr - Muslingekrebs / Crustacea / Fundet af Alice Rasmussen ved Stevns Klint

DK 245 : Krebsdyr - Muslingekrebs / Crustacea / Fundet af H. Rasmussen ved Stevns Klint

DK 246 : Fisk - Haj / Lamniformes / Fundet af Erwin Rettig i Salling

DK 247 : Fisk - Smørfisk / Stromateoidei / Fundet af Ole Mogensen på Fur

DK 251 : Fugl / Aves / Fundet af Mette Ladegaard Thøgersen på Fur

DK 252 : Fisk - Kuffertfisk / Tetraodontiformes / Fundet af Karsten Witteck på Fur

DK 253 : Fugl / Aves / Fundet af Maja Munch Nielsen på Fur

DK 254 : Fisk - Benfisk / Teleostei / Fundet af Jan Verkleij på Fur

DK 255 : Fisk - Knogletunge / Osteoglossiformes / Fundet af Palle Christensen på Fur

DK 256 : Fisk / Holosteus sp. / Fundet af Andreas Kitzing på Fur

DK 257 : Pattedyr - Hval / Cetacea / Fundet af Henrik Madsen i Salling

DK 258 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Mogensen på Fur

DK 259 : Fugl / Aves / Fundet af Jan Lindholm Petersen ved Trelde Næs

DK 260 : Fugl / Aves / Fundet af M. Madsen ved Trelde Næs

DK 261 : Fisk - Sildehaj / Lamniformes / Fundet af Claus Heinberg ved Stevns Klint

DK 262 : Krybdyr - Skildpadde / Chelonidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 263 : Fisk - Benfisk / Teleostei / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 264 : Svaneøgle / Plesiosauria / Fundet af Elin Christensen på Bornholm

DK 265 : Plante - Frøkapsel / Plantae / Fundet af Otto Gro-Nielsen på Mors

DK 266 : Krebsdyr - Krabbe / Brachyura / Fundet af Ole Burholt på Fur

DK 267 : Fugl / Aves / Fundet af Steffan Jensen på Mors

DK 268 : Krebsdyr - Søknælere / Stomatopoda / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 269 : Skaldyr - Østers / Ostreina / Fundet af Henning Rasmussen i Faxe

DK 270 : Pattedyr - Hval / Odontoceti / Fundet af Reidun Plaetner ved Vejle Fjord

DK 271 : Pattedyr - Skovelefant / Elephantidae / Fundet af Bjarne Overgaard ved Røde Kro

DK 273 : Fugl / Aves / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 274 : Fugl / Aves / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 275 : Fugl / Aves / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 277 : Krybdyr - Skildpadde / Chelonia / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 282 : Krebsdyr - Krabbe / Zanthopsis sp. / Fundet af Mogens K Hansen ved Faaborg

DK 283 : Pighud - Søstjerne / Metopaster / Fundet af René van Neer ved Stevns Klint

DK 284 : Krebsdyr - Languster / Linuparus sp. / Fundet af Ivan Nielsen ved Stevns Klint

DK 285 : Insekt - Stylteflue / Dolichopodidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 286 : Insekt - Sumpflue / Heleomyzidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 287 : Insekt - Fårekylling / Gryllidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 288 : Insekt - Fårekylling / Gryllidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 289 : Insekt - Fårekylling / Gryllidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 290 : Insekt - Løvgræshoppe / Pseudotettigonia amoena / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 291 : Insekt - Cikade / Fulgoridae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 292 : Insekt - Frøtæge / Lygaeidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 293 : Insekt - Frøtæge / Lygaeidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 294 : Insekt - Rygsvømmer / Notonecta mikkelseni / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 295 : Insekt - Skøjteløber / Palaeogerris furensis / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 296 : Insekt - Skøjteløber / Palaeogerris grandis / Fundet af Søren Kristensen på Fur

DK 297 : Insekt - Skøjteløber / Palaeometris madseni / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 298 : Insekt - Silkeflorvinge / P. maculatus / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 299 : Insekt - Svampemyg / Mycetophilidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 300 : Insekt - Rovflue / Asilidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 301 : Insekt - Flue / Plesioclythia anderseni / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 302 : Insekt - Myre / Pachycondyla rebekkae / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Fur

DK 303 : Insekt - Guldsmed / Gomphaeschna danica / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 304 : Insekt - Sommerfuglecikade / Eoricania sp. / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 305 : Insekt - Skøjteløber / Eocenometra longicornis / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 306 : Insekt - Guldøje / Danochrysa madseni / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 307 : Insekt - Guldøje / Stephenbrooksia multifurcata / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 308 : Insekt - Silkeflorvinge / Palaeopsychops latifasciatus / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 309 : Insekt - Silkeflorvinge / Palaeopsychops abruptus / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 310 : Insekt - Stikmyg / Culicidae / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 311 : Insekt - Myg / Probittacomorpha christenseni / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 312 : Insekt - Myg / Probittacomorpha christenseni / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 313 : Insekt - Platfodet flue / Plesioclythia anderseni / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 314 : Insekt - Stankelben / Tipulidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 315 : Dinosaur - Rovdinosaur / Dromaeosaurides / Fundet af Eliza Jarl Estrup på Bornholm

DK 316 : Fisk - Benfisk / Teleostei / Fundet af Jens Thorngaard ved Trelde Næs

DK 317 : Fisk - Benfisk / Teleostei / Fundet af Jens Thorngaard ved Trelde Næs

DK 318 : Fisk - Sild / Clupeoidei / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 319 : Fisk - Sild / Clupeoidei / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 320 : Fisk - Benfisk / Teleostei / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 321 : Fisk - Ålefisk / Anguilliformes / Fundet af Andreas W. Sode på Mors

DK 322 : Fisk / Pycnodontiformes / Fundet af ? Fossilgruppen på Bornholm

DK 324 : Bløddyr - Snegl / Cirroidea / Fundet af Alice Rasmussen i Faxe

DK 330 : Fugl - Stenfugle / Lithornithidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 333 : Plante - Ahorn frø / Acer sp. / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 336 : Fisk - Benfisk / Pleuropholis sp. / Fundet af ? Fossilgruppen på Bornholm

DK 337 : Fisk - Sild / Clupeoidei / Fundet af Peter Thomadsen på Fur

DK 338 : Krebsdyr - Hummer / Astacidea / Fundet af Monica Flint Petersen i Salling

DK 342 : Plante - Padderokke / Articulatae / Fundet af Helge Breiner på Fur

DK 343 : Plante - Kogle / Coniferopsida / Fundet af Robert Jakobsen ved Struer

DK 344 : Insekt - Fårekylling / Pteroplistus danicus / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 345 : Insekt - Græshoppe / Orthoptera / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 346 : Insekt - Løvgræshoppe / Tettigoniidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 347 : Insekt - Løvgræshoppe / P. amoena / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 348 : Insekt - Løvgræshoppe / P. amoena / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 349 : Insekt - Løvgræshoppe / P. amoena / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 350 : Insekt - Løvgræshoppe / P. amoena / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 351 : Insekt - Græshoppe / Orthoptera / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 352 : Insekt - Kakerlak / Blatttidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 353 : Insekt - Kakerlak / Blatttidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 354 : Insekt - Cikade / Homoptera / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 355 : Insekt - Skumcikade / Aphrophoridae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 356 : Insekt - Skumcikade / Aphrophoridae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 357 : Insekt - Cikade / Fulgoridae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 358 : Insekt - Cikade / Fulgoridae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 359 : Insekt - Cikade / Fulgoridae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 360 : Insekt - Cikade / Lycorma sp. / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 361 : Insekt - Cikade / Fulgoridae / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 362 : Insekt - Pragtvandnymfe / Calopterygidae / Fundet af Søren Kristensen på Fur

DK 363 : Fisk - Ålefisk / Anguilliformes / Fundet af Søren Kristensen på Fur

DK 364 : Plante - Hestekastanje / Hippocastanaceae / Fundet af Søren Kristensen på Fur

DK 365 : Krebsdyr - Krabbe / Brachyura / Fundet af Peter Bennicke på Falster

DK 366 : Fisk - Stribefisk / Atherinidae / Fundet af Georg Stenstrop på Fur

DK 367 : Fisk / Zeiformes / Fundet af Michael Polte på Fur

DK 368 : Plante - Koglepalme / Bennettitales / Fundet af Mogens K. Hansen på Æbleø

DK 369 : Insekt - Mellus / Aleyrodidae / Fundet af Alice Rasmussen ved Præstø

DK 370 : Insekt - Netvinge / Neuroptera / Fundet af Alice Rasmussen ved Præstø

DK 372 : Fisk - Benfisk / Pleuropholidae / Fundet af Regitze Benthien på Bornholm

DK 373 : Fisk / Pycnodontiformes / Fundet af Regitze Benthien på Bornholm

DK 374 : Fisk - Benfisk / Pleuropholidae / Fundet af Regitze Benthien på Bornholm

DK 375 : Krybdyr - Krokodille / Crocodylidae / Fundet af Regitze Benthien på Bornholm

DK 376 : Krybdyr - Krokodille / Crocodylidae / Fundet af Regitze Benthien på Bornholm

DK 377 : Krybdyr - Krokodille / Crocodylidae / Fundet af Regitze Benthien på Bornholm

DK 378 : Fisk - Benfisk / Pleuropholidae / Fundet af Regitze Benthien på Bornholm

DK 379 : Fugl / Aves / Fundet af Jakob Winther på Fur

DK 380 : Pighud - Slangestjerne / Ophiomusum sp. / Fundet af Emilie B. Jensen i Thy

DK 381 : Pattedyr - Vildhest / Equus ferus / Fundet af Martin Nielsen ved Vojens

DK 383 : Krebsdyr - Søknælere / Stomatopoda / Fundet af Søren P. Andersen ved Trelde Næs

DK 384 : Krebsdyr - Søknælere / Stomatopoda / Fundet af John Skov ved Trelde Næs

DK 385 : Krebsdyr - Søknælere / Stomatopoda / Fundet af John Skov ved Trelde Næs

DK 386 : Fugl / Aves / Fundet af August Soja Broz på Fur

DK 387 : Fisk - Rødfisk / Scorpaenoidei / Fundet af Per Henriksen på Fur

DK 388 : Insekt - Skøjteløbere / Gerridae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 389 : Insekt - Guldsmed / Odonata / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 390 : Insekt - Vandkalv / Dytiscidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 391 : Insekt - Mariehøne / Coccinellidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 392 : Insekt - Stankelben / Limoniidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 393 : Insekt - Tæge / Pentatomidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 394 : Insekt - Tæge / Pentatomidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 397 : Insekt - Vårflue / Trichoptera / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 398 : Insekt - Fårekylling / Pteroplistes danicus / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 399 : Krebsdyr - Søknælere / Stomatopoda / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 400 : Krebsdyr - Søknælere / Stomatopoda / Fundet af Kirsten Volder Lund ved Mørkholt

DK 401 : Insekt - Guldøje / Chrysopidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 402 : Insekt - Guldøje / Chrysopidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 403 : Insekt - Myreløver / Osmylidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 404 : Insekt - Myreløver / Osmylidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 405 : Insekt - Myreløver / Osmylidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 406 : Fisk - Sild / Clupeoidei / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 407 : Fisk - Havaborre / Perciformes / Fundet af Anders Peter B. Thomsen på Fur

DK 408 : Krebsdyr - Krabbe / Chaceon sp. / Fundet af Erwin Rettig i Salling

DK 409 : Plante - Nåletræ / Coniferopsida / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 410 : Plante - Nåletræ / Taxodiaceae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 411 : Plante - Blomsterknop / Plantae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 412 : Plante - Kogle / Coniferopsida / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 413 : Plante - Frøkapsel / Plantae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 414 : Plante - Løvtræsblad / Angiospermae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 415 : Plante - Løvtræsblad / Angiospermae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 416 : Svaneøgle / Plesiosauria / Fundet af Regitze Benthien på Bornholm

DK 417 : Svaneøgle / Plesiosauria / Fundet af Regitze Benthien på Bornholm

DK 418 : Fisk / Lepidotes sp. / Fundet af Regitze Benthien på Bornholm

DK 419 : Fugl - Bentandet fugl / Pseudodontornithidae / Fundet af M. Madsen ved Trelde Næs

DK 420 : Fugl - Hønsefugl / Galliformes / Fundet af M. Madsen ved Trelde Næs

DK 421 : Fugl / Aves / Fundet af M. Madsen ved Trelde Næs

DK 422 : Bløddyr - Snegl / Plesiotriton steni / Fundet af Alice Rasmussen i Faxe

DK 423 : Bløddyr - Snegl / Unitas aliceae / Fundet af Alice Rasmussen i Faxe

DK 424 : Mosasaur / Plioplatecarpus sp. / Fundet af Henning Rasmussen ved Stevns Klint

DK 425 : Mineral - Askelag / Mineralia / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 426 : Sporfossil - Dinosauer / Stegosaurus sp. / Fundet af Jesper Milan på Bornholm

DK 427 : Sporfossil - Sauropod / Sauropoda / Fundet af Jesper Milan på Bornholm

DK 428 : Insekt - Hårmyg / Bibionidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 429 : Insekt - Hårmyg / Bibionidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 430 : Insekt - Myreløver / Osmylidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 431 : Insekt - Stankelben / Tipulidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 432 : Insekt - Svampemyg / Mycetophilidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 433 : Insekt - Svampemyg / Mycetophilidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 434 : Fisk - Haj / Elasmobranchii / Fundet af Asger Egebjerg på Samsø

DK 435 : Plante - Rødtræ kogle / Sequoia sp. / Fundet af Lars Tranæs på Fur

DK 436 : Fisk / Acanthopterygii / Fundet af Niels Jørgen Rosenkrantz på Fur

DK 437 : Krybdyr - Mosasaur / Mosasauridae / Fundet af Vagn Ove Jensen på Møn

DK 438 : Bløddyr - Ammonit / Ammonoidea / Fundet af Vagn Ove Jensen på Møn

DK 439 : Krebsdyr - Languster / Linuparus sp. / Fundet af Nikolaj Bøggild på Fur

DK 440 : Fisk - Ålefisk / Anguilliformes / Fundet af Morten Ussing ved Helsingør

DK 441 : Fisk - Havaborre / Perciformes / Fundet af Michelle Larsen på Fur

DK 442 : Fisk - 3 Strømsild / Argentinidae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 443 : Fisk - Smelt / Osmeridae / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 444 : Pigfinnede fisk / Acanthopterygii / Fundet af Erwin Rettig på Mors

DK 445 : Fisk - Tun / Scombridae / Fundet af Jytte Hillersborg i Hinge

DK 446 : Krebsdyr - Jomfruhummer / Astacidea / Fundet af Kjeld Nørgaard i Salling

DK 447 : Sporfossil / Ichnologica / Fundet af Alice Rasmussen i Faxe

DK 448 : Fugl / Aves / Fundet af Ursel Kwitschinsky på Fur

DK 455 : Pighud - Søstjerne / Asteroidea / Fundet af Knud Jensen på Fur

DK 456 : Pighud - Søpindsvin / Palaeodiadema sp./ Fundet af Daniel Galster ved Røsnæs

DK 457 : Pighud - Slangestjerne / Ophiomusium sp. / Fundet af Mogens S. Nielsen på Fyn

DK 458 : Mosdyr / Multicavea sp. / Fundet af Ib Møller Nielsen ved Stevns Klint

DK 460 : Pattedyr - Multituberkulat / Sonnyodon sp. / Fundet af Johan Lindgren på Bornholm

DK 461 : Bløddyr - Nautil / Hercoglossa danica / Fundet af Frantz Strange ved Stevns Klint

DK 462 : Fisk / Ostariophysi / Fundet af Solveig Witteck ved Løgstør

DK 463 : Fisk - Benfisk / Teleostei / Fundet af Mette Runge på Æbelø

DK 464 : Plante - Bursuraceae / Canarium sp. / Fundet af Bent Balsby ved Skælskør

DK 465 : Plante - Frøkapsel / Plantae / Fundet af Minna Riss på Fur

DK 466 : Sporfossil / Protovirgularia sp. / Fundet af Judith Weber Weltz ved Thorsminde

DK 468 : Bløddyr - Blåmusling / Mytilidae / Fundet af Torben Jørgensen på Fur

DK 469 : Krebsdyr - Hummer / Glyphea sp. / Fundet af Katia Keis Hansen ved Hundested

DK 470 : Krebsdyr - Hestereje / Caridea / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 471 : Krebsdyr - Storkrebs / Isopoda sp. / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 473 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 474 : Pattedyr - Delfin / Graamocetus longicollis / Fundet af Taco Geertsema i Gram

DK 476 : Fisk / Macrorhamphosidae / Fundet af Bjarne Pedersen på Fur

DK 477 : Pighud - Søpindsvin / Tylocidaris vexillifera / Fundet af Annie K. Nielsen ved Gjerrild

DK 478 : Fisk - Sværdfisk / Xiphiorhynchus sp. / Fundet af H. C. B. Hansen i Ølst

DK 479 : Fisk - Sct, Peters fisk / Zeiformes / Fundet af Jan Verkleij på Mors

DK 480 : Pighud - Søpindsvin / Galeaster sp. / Fundet af Ellen Merete Andersen Ved Klim

DK 481 : Pighud - Sølilje / Nielsenicrinus sp. / Fundet af Niels Rask Petersen på Djursland

DK 482 : Fisk - Ål / Rhecias sp. / Fundet af Mogens Madsen på Trelde Næs

DK 483 : Fisk / Hoplosthetus sp. / Fundet af Michael Tonnesen ved Trelde Næs

DK 484 : Insekt - Guldøje / Chrysopidae sp. / Fundet af Frank Gertonsson på Mors

DK 485 : Fisk - Havaborre / Perciformes / Fundet af Mia Pleidrup på Mors

DK 486 : Fisk - Torskefisk / Gadiformes / Fundet af Niels Jørgen Rosenkrantz på Fur

DK 488 : Fisk - Benfisk / Teleostei / Fundet af Regitze Benthien på Bornholm

DK 489 : Fugl / Aves / Fundet af Solveig Witteck på Mors

DK 490 : Fugl / Aves / Fundet af Peter Mortensen på Fyn

DK 491 : Fisk - Tarpon / Elopidae / Fundet af Henrik Madsen og Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 493 : Mosdyr / Bryozoa / Fundet af Martin Abrahamson i Gram

DK 494 : Fugl / Aves / Fundet af Karsten Witteck på Mors

DK 495 : Pattedyr - Kæmpehjort / Megaloceros giganteus / Fundet af Torben Larsen ved Fåborg

DK 496 : Fisk - Muræneål / Muraenidae / Fundet af Erling Solbjerg Jensen på Fur

DK 497 : Insekt - Tæge Fundet af Erling Solberg Jensen på Fur

DK 498 : Krybdyr - Mosasaur / Mosasaurus sp. / Fundet af Kent Wollesen på Møn

DK 500 : Bløddyr - Belemnit / Belemnotheutididae / Fundet af Torbjørn H. Madsen på Møn

DK 501 : Fisk - Muræne / Eomuraena sp. / Fundet af Søren Nielsen-Englyst ved Trelde Næs

DK 502 : Plante - Judastræ / Jenkinsella sp. / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 503 : Insekt - Midenymfe / / Fundet af Niels Jørn Kristensen ved Agger

DK 504 : Fugl / / Fundet af Karsten Witteck på Mors

DK 507 : Insekt - Bille / / Fundet af Niels Jørn Kristensen ved Agger

DK 508 : Insekt - Silkeflorvinge / Palaeopsycophs sp. / Fundet af Ole Burholt på Mors

DK 509 : Pighud - Søpindsvin / Phymosoma sp. / Fundet af Anni K. Nielsen ved Løgstør

DK 511 : Pighud - Søpindsvin / Phymosoma sp. / Fundet af Anni K. Nielsen ved Løgstør

DK 512 : Fisk / Holosteus sp. / Fundet af Lene Sørnsen på Fur

DK 513 : Børsteormerør / Sedentaria / Fundet af Stephanie Blicher på Fur

DK 514 : Fisk - Torskefisk / Gadiformes / Fundet af Emilie Grarup på Fur

DK 515 : Fisk / Holosteus / Fundet af Yma v/d Driest på Fur

DK 516 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 517 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 518 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 519 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 520 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 521 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 522 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 523 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 524 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 525 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 526 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 527 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 528 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 529 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 530 : Fugl / Aves / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 531 : Fisk - Havaborre / Perciformes / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 532 : Fisk - Havaborre / Perciformes / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 534 : Fisk - / Coelacanth / Fundet af Torben L. Møller på Æbelø

DK 535 : Fisk - Kuffertfisk / Diodontidae / Fundet af Anni K. Nielsen på Fur

DK 536 : Krebsdyr - Reje / Penaeid / Fundet af Jakob Vinter på Fur

DK 537 : Krebsdyr - Reje / Penaeid / Fundet af Jan Verkleij på Fur

DK 538 : Krybdyr - Skildpadde / Rafetoides henrici. / Fundet af Stig Andersen ved Tårnby

DK 540 : Fisk - Havaborre / Perciformes / Fundet af Bent Søe Mikkelsen på Mors

DK 541 : Fisk - Hajhvirveler / / Fundet af Dennis L. Rasmussen ved Trelde Næs

DK 542 : Fisk - / / Fundet af Asger Ken Pedersen på Mors

DK 543 : Bløddyr - Ammonit / Acanthoscaphits tridens / Fundet af Ole Bang Nielsen på Møn

DK 544 : Fisk - / / Fundet af Peter Mortensen ved Tarup-Davinde

DK 545 : Fisk - Tudsefisk / / Fundet af Mette Hofstedt på Fur

DK 546 : Pattedyr - Hval / / Fundet af Poul Søby Nielsen i Salling

DK 547 : Fisk - Hajhvirvel / / Fundet af Stig Juul Andersen i Fakse

DK 548 : Pighud - Søpindsvin / / Fundet af Johannes Kalbe på Bornholm

DK 550 : Fisk - / / Fundet af Line Norup på Fur

DK 551 : Fisk - / Mene sp. / Fundet af Ole Burholt på Fur

DK 552 : Fisk - Hestemakrel / / Fundet af Ole Burholt på Fur

DK 553 : Fisk - Havaborre / Perciformes / Fundet af Ole Burholt på Fur

DK 554 : Fisk - Havaborre / Perciformes / Fundet af Ole Burholt på Fur

DK 555 : Fisk - Havaborre / Perciformes / Fundet af Bente Jensen ved Ertebølle

DK 556 : Bløddyr - Søstjerne / Nymphaster / Fundet af Olav Foged Olsen ved Mern

DK 557 : Bløddyr - Ammonit / / Fundet af Mogens S Nielsen på Æbelø

DK 558 : Krybdyr - Havkrokodille / / Fundet af Stig Juul Andersen i Fakse

DK 559 : Dinosaur / / Fundet af Jens Kofoed på Bornholm

DK 561 : Pighud - Søstjerne / Metopaster / Fundet af Lise Rodin ved Helgenæs

DK 562 : Pighud - Søpindsvin / Echnicorys sp. / Fundet af Jytte Frederiksen på Møn

DK 563 : Bløddyr - Nautiler / Cimomia sp. / Fundet af Mogens S Nielsen ved Esbjerg

DK 564 : Fisk - Hajtand / Squalus sp. / Fundet af Marianne Jensen på Møn

DK 565 : Fisk - Hajryghvirvel / / Fundet af Peter Bennicke ved Stevns

DK 566 : Krebsdyr - Tanglus / Idotea sp. / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 567 : Krybdyr - Skildpadde / Tasbacka danica / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 568 : Krybdyr - Skildpadde / Tasbacka danica / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 569 : Pighude - Søstjerner / / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 570 : Fisk - Hajtand / Anomotodon / Fundet af Marianne Jensen på Møn

DK 571 : Fisk - Hajtand / Synechodus / Fundet af Marianne Jensen på Møn

DK 572 : Fisk - Haj / Isurus desori / Fundet af Mette Hofstedt i Salling

DK 573 : Fisk - Havaborre / Percoidei / Fundet af Mette Hofstedt fra Jyske Rev

DK 574 : Pighud - Søpindsvin / T. baltica / Fundet af Leif Rasmussen Stevns Kridtbrud

DK 575 : Fisk - Smelt med bytte / Osmeridae / Fundet af Søren L Mathiesen på Fur

DK 576 : Fisk - Havgalt / Antigonia sp. / Fundet af Mads L Olsen på Fur

DK 577 : Fisk - "Hvalfisk" / Cetomimiform / Fundet af Christen Odgaard på Fur

DK 578 : Fisk - / / Fundet af Mette Hofstedt fra Jyske Rev

DK 579 : Fisk - / / Fundet af Mette Hofstedt fra Jyske Rev

DK 581 : Pattedyr - Delfinkranium / / Fundet af Poul Søby Nielsen i Salling

DK 582 : Bløddyr - Snegl / Spinucella reimersi / Fundet af Erik Muurmaan i Gram

DK 583 : Krybdyr - Havslange / Palaeophis sp. / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 584 : Plante - Valnøddetræ / Rhysocaryoxylon madsenii / Fundet af Bent Søe Mikkelsen
......................................................................................................Henning Villadsen
..................................................................................................... Alex Brødsgaard
......................................................................................................Henny Jakobsen
på Mors

DK 585 : Mineral - Meteorit / / Fundet af Thomas Grau på Lolland

DK 586 : Krebsdyr - Isopod / / Fundet af Jesper Hansen i Gram

DK 587 : Pighud - Søpindsvin / Zeuglopleurus / Fundet af Ib Møller Nielsen på Møn

DK 588 : Pighud - Søpindsvin / Peroniaster / Fundet af Ib Møller Nielsen på Møn

DK 589 : Krebsdyr - Isopod / / Fundet af Thomas Hansen i Gram

DK 590 : Insekt - Bille / Coleoptera / Fundet af Niels Jørn Kristensen ved Agger

DK 591 : Insekt - Bille / Coleoptera / Fundet af Niels Jørn Kristensen ved Agger

DK 593 : Krebsdyr - Søknælere / Stromatopod / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 594 : Krebsdyr - Søknælere / Stromatopod / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 595 : Krebsdyr - Reje / P. hamiltoni / Fundet af Erling S Jensen på Fur

DK 596 : Fugl - Bentandet fugl / Pelagornithidae / Fundet af Mogens Madsen ved Trelde Næs

DK 598 : Bløddyr - Knivmusling / / Fundet af Mette Hofstedt fra Jyske Rev

DK 599 : Krebsdyr - Søknælere / Stromatopod / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 600 : Krebsdyr - Søknælere / Stromatopod / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 601 : Pighud - Søstjerne / Skiaster vikingr / Fundet af Sten L Jacobsen ved Stevns Klint

DK 602 : Søfjer / Graphularia sp. / Fundet af Thomas Hansen ved Stevns Klint

DK 603 : Fisk / Zeiform / Fundet af Claus Møller på Fur

DK 604 : Krebsdyr - Langhalse / Cirripider / Fundet af Peter Mortensen
...............................................................................................Mogens S Hansen
på Fyn

DK 605 : Bløddyr - Kammusling / / Fundet af Jørn Ulrik Hansen på Mors

DK 606 : Bløddyr - Pæleorm / Teredo / Fundet af Peter Mortensen, Mogens S Hansen på Fyn

DK 607 : Svamp - Kiselsvamp / / Fundet af Torben C Andersen, Henrik Andersen på Bornholm

DK 608 : Fisk - Havaborre / Perciform / Fundet af John Jensen ved Trelde Næs

DK 609 : Krebsdyr - Langhalse / Cirripider / Fundet af Peter Mortensen på Fyn

DK 610 : Svaneøgle / Plesiosaur / Fundet af Mette Hofstedt på Bornholm

DK 611 : Pighude - Søpindsvin / / Fundet af Peter Mortensen på Fyn

DK 612 : Pighude - Søpindsvin / / Fundet af Peter Mortensen på Fyn

DK 613 : Pighude - Søpindsvin / / Fundet af Arne T Nielsen på Bornholm

DK 614 : Pighude - Slangestjerne / / Fundet af Mikkel Rødvig ved Mariager

DK 615 : Snegl / / Fundet af Peter Bennicke ved Stevns Klint

DK 616 : Fisk - Haj / / Fundet af Mikkel Rødvig ved Trelde Næs

DK 617 : Pighude - Søpindsvin / Phymosoma sp. / Fundet af Peter Bennicke ved Stevns Klint

DK 618 : Pighude - Søstjerne / Valettaster / Fundet af Peter Bennicke ved Stevns Klint

DK 619 : Pattedyr - Sæl / / Fundet af Mette Hofstedt i Gram

DK 620 : Fugl / Aves / Fundet af Peter Mortensen på Fyn

DK 621 : Fisk - Hestemakrel / / Fundet af Claus Møller på Fur

DK 622 : Fisk - Ål ? / / Fundet af Alice Rasmussen ved Stevns Klint

DK 623 : Fisk - / / Fundet af Peter Mortensen på Fyn

DK 625 : Fisk - / / Fundet af Peter Mortensen på Fyn

DK 626 : Fisk - Guldlaks / Argentonid / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 627 : Krybdyr - Skildpadde / / Fundet af Alice Rasmussen i Faxe

DK 628 : Fisk - Torskefisk / Gadiformes / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 629 : Fisk - Torskefisk / Gadiformes / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 630 : Fisk - Torskefisk / Gadiformes / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 631 : Fisk - Torskefisk / Gadiformes / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 632 : Fisk - Fjæsing / / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 633 : Fisk - Sct. Petersfisk / / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 635 : Fisk - Haj / / Fundet af Henning Rasmussen ved Stevns Klint

DK 636 : Fisk - Haj / / Fundet af Henning Rasmussen ved Stevns Klint

DK 640 : Vandmand ? / / Fundet af Jesper Milan, Thomas Hansen ved Rødvig

DK 641 : Snegl /Aporrhais sp./ Fundet af Hanne Rasmussen i Rørdal

DK 642 : Fisk - Haj /Nebrius sp./ Fundet af Alice Rasmussen ved Rødvig

DK 643 : Pighud - Søstjerne /Crateraster sp./ Fundet af Bo Kildager på Samsø

DK 644 : Sporfossil - Rovdinosaur /theropod/ Fundet af Stig Peberholm på Bornholm

DK 645 : Sporfossil - Dinosaur /thyreophorean/ Fundet af Gunvor Krarup Petersen på Bornholm

DK 646 : Sporfossil - Dinosaur /sauropod/ Fundet af Jesper Milan på Bornholm

DK 647 : Bløddyr - Ammonit / / Fundet af Bodil Egede ved Faxe Ladeplads

DK 648 : Insekter / / Fundet af Olga Rasmussen på Djursland

DK 649 : Krybdyr - Slange / Paleophis? sp./ Fundet af Jytte Hillersborg i Hinge

DK 650 : Fisk - Haj /Pseudocorax affinis / Fundet af Peter Bennicke i Stevns Kridtbrud

DK 653 : Pighud - Søpindsvin /Galerites sp./Fundet af Jytte Hillersborg på Djursland

DK 655 : Fisk /Rhamphosus sp. / Fundet af Mads Yde Jensen på Fur

DK 656 : Fisk - Havaborre / Percoidei / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 657 : Fugl - Isfugl /primobucconid /Fundet af Kaja Brøns Andersen på Fur

DK 658 : Fugl / / Fundet af Flemming Marcussen og Anne Marie Fleischer på Fur

DK 660 : Fugl - Trogon / /Fundet af Karl-Emil L. Perner, William Reingaard og
....................................................................................................Henrik Madsen på Mors

DK 661 : Bløddyr - Ammonit / / Fundet af Henrik Madsen i Thy

DK 662 : Krybdyr - Sumpskildpadde / Testudinidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 663 : Krybdyr - Havskildpadde / Cheloniidae / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 664 : Fugl / / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 667 : Havbænkebider / Isopod / Fundet af Tage Burholt i Rørdal

DK 670 : Fisk / Acanthode / Fundet af Mette Hofstedt ved Trelde Næs

DK 671 : Krebsdyr - Troldhummer / Munida sp. / Fundet af Emilie Falk Kristensen i Gram

DK 673 : Sporfossil - Koprolit / / Fundet af Regitze Benthien på Bornholm

DK 674 : Snegl / Spinucella reimersi / Fundet af Stefan Eisenmann i Gram

DK 676 : Krybdyr - Havskildpadde / Cheloniidae ?/ Fundet af John K Jensen ved Trelde Næs

DK 681: Havsvamp / Ventriculites/ Fundet af Peter Mortensen og Mogens S Nielsen på Fyn

DK 682 : Fugl / ? / Fundet af Troels Helmin på Mors

DK 686 : Krebsdyr - Langhalse / Cirripeder / Fundet af Inge Margrethe Jakobsen i Thy

DK 694 : Fisk - Kranium med øresten kammer / ? / Fundet af Mette Hofstedt ved Trelde Næs

DK 705 : Pighud - Irregulær søpindsvin / ? / Fundet af Arne Lund i Stevns Kridtbrud

DK 706 : Bløddyr - Porcelænssnegl / Apiocypraea humbergi / Fundet af Kaj Bro Larsen i Salling

DK 707 : Bløddyr - Snegl / Scissurella aliceae / Fundet af Alice Rasmussen i Faxe

DK 708 : Bløddyr - Snegl / Triforis obliquecostulata / Fundet af Alice Rasmussen i Faxe

DK 709 : Krebsdyr - Hummer / ? / Fundet af Axel Cordes i Salling

DK 710 : ? Flot stykke med mange fossiler / Fundet af Mette Hofstedt i Gram

DK 711 : Fisk / ? / Protosphyrhanidae / Fundet af Peter Bennicke i Sigerslev Kridtbrud

DK 712: Ammonit - Fundet af Peter Bennicke i Sigerslev kridtbrud

DK 713: Insekt/Pragtnymfe/ Fundet af Karsten Witteck på Fur

DK 714 : Krebsdyr - Languster / ? / Fundet af Kristian Larsen ved Æbeltoft

DK 715 : Fisk - Hajtand / ? / Fundet af Jannik Seslef på Fyn

DK 716 : Krebsdyr - Søknæler / ? / Fundet af Thorbjørn H Madsen ved Sorø

DK 717 : Pighud - Søstjerne /? / Fundet af Anja S Andersen og Trine S Pedersen på Mors

DK 718 : Bløddyr - Blæksprutte / Coleoid cephalopod / Fundet af Esben T Thomsen i Gram

DK 719 : Plante - Hassel / Fundet af Lisbeth Bottschalk på Mors

DK 720 : Plante - Rødtræ / Seqoia / Fundet af Frede Madsen på Mors

DK 722 : Bløddyr - Snegl med rurer/ ? / Fundet af Mette Hofstedt ved Esbjerg

DK 723 : Bløddyr - Snegl / Pleurotomaria regalis/ Fundet af Steffen Bjørn Olsen på Bornholm

DK 724 : Pighud - Søpindsvin/ Fundet af Jacob Schomann ved Vordingborg

DK 725 : Koprolit - / ? / Fundet af Thorbjørn H Madsen i Sigerslev Kridtbrud

DK 727 : Fugl - Bentandet fugl / ? / Fundet af Kjeld Bruun Kristensen ved Trelde Næs

DK 728 : Fisk - Hajtænder / ? / Fundet af Mogens R. Madsen ved Trelde Næs

DK 729 : Fisk - Hajtænder / ? / Fundet af Ole Barsøe Hansen ved Trelde Næs

DK 730 : Fisk - Hajtand / ? / Fundet af Sten Lennart Jacobsen ved Trelde Næs

DK 731 : Fisk - Hajtand / ? / Fundet af Agnete Weinreich Carlsen ved Trelde Næs

DK 732 : Pighud - Søpindsvin / Echinocorys sulcatus / Fundet af Hans Jäger i Dalbyovre

DK 733 : Pighud – Søpindsvin / Gauthiosoma princeps / Fundet af Mette Hofstedt på Møn

DK 734 : Krybdyr - Krokodilletand/ ?/ Fundet af Mogens Madsen på Amager

DK 735 : Fisk - Brugde / ? / Fundet af Mette Hofstedt ved Esbjerg - fra Jyske Rev

DK 737 : Fisk – Ålefisk / ? / Fundet af Karen Huus på Fur

DK 738 : Fisk - Torskefisk / ? / Fundet af Henrik Madsen på Mors

DK 739 : Fisk - Pigfinned fisk /Acanthodi / Fundet af Mette Hofstedt på Broagerland

DK 740 : Krybdyr - Mosasaurtand / Fundet af Mette Hofstedt på Møn

DK 741 : Bløddyr - Blæksprutte / Cephalopod / Fundet af Lars Egil Riis på Bornholm

DK 742 : Fisk - Hestemakrel / ? / Fundet af Henrik Madsen på Fur

DK 743 : Pighud - Søstjerne / Metopaster tumidus / Fundet af Henrik Madsen i Thy

DK 744 : Pighud - Søstjerne / Metopaster n. sp. / Fundet af Henrik Madsen i Thy

DK 746 : Bløddyr – Skalbærersnegl / Xenophora sp. / Fundet af Henrik Madsen i Thy

DK 747 : Fisk - Havaborre / ? / Fundet af Brian Blicher på Fur

DK 749 : Sporfossil - Dinosaur / ? / Fundet af Marcel Tomiola på Bornholm

DK 750 : Pighud - Søpindsvin / Ehinocorys obliqua / Fundet af Sonnich Morgenstern på Samsø

DK 751 : Fisk - Otolith / ? / Fundet af Mette Hofstedt i Gram

DK 752 : Sporfossil - muslingen /Teredo / Fundet af Kent Eyvin Bovin på Fyn

DK 753 : Pighud - Søpindsvin / Temnoidaris subvesiculosa / Fundet af Mette Hofstedt på Stevns

DK 754 : Kiselsvamp / ? / Fundet af Niels Rask Petersen i Thy

DK 755 : Pighud - Søpindsvin / Echinocorys gravesi / Fundet af Yvonne & David Jensen på Bornholm

DK 756 : Havbørsteorm / ? / Fundet af Mette Hofstedt på Fur

DK 758 : Bløddyr – Snegl / Pseudocochlospira sp. / Fundet af Andreas Grant i Gram

DK 759 : Trilobitter / ? / Fundet af Thomas Weidner ved Juelsminde

DK 760 : Fisk - / ? / Fundet af Mette Hofstedt på Trelde Næs

DK 761 : Bløddyr - Snegl / Pleurotomaria regalis / Fundet af Linda Lægdsmand på Bornholm

DK 762 : Havbænkebider / Palaega danica / Fundet af Marianne Petersen på Stevns

DK 763 : Krebsdyr - Krabbe / Basinotopus tricornis / Fundet af Mette Hofstedt på Trelde Næs

DK 764 : Pighud – Søpindsvin / Pseudholaster / Fundet af Peter Mortensen på Fyn

DK 764 : Pighud – Søpindsvin / Pseudholaster / Fundet af Peter Mortensen på Fyn

DK 764: Pighud – Søpindsvin / Pseudholaster sp. / Fyn

DK 765: Krebsdyr – Hummer / Trelde Næs, Fredericia

DK 766: Bløddyr – Ammonitter

DK 767: Bløddyr – Snegle / Jyske Rev

DK 768: Fisk – Hajhvirvler / Lyby Strand

DK 769: Krebsdyr – Søknæler / Trelde Næs, Fredericia

DK 770: Søpindsvin / Temnocidaris (Stereocidaris) arnaudi / Hillerslev Kridtbrud, Thy

DK 771: Fugl / Aves phylum / Trelde Næs, Fredericia

DK 773: Fugl / Aves phylum / Trelde Næs, Fredericia

DK 774: Hummer / Hoploparia? sp. / Stranden v. Røsnæs havn

DK 775: Koprolit / Ichnospecies sp. / Hammelev Kalkgrav, Djursland

DK 776: Pigfinnet fisk / Centropomidae? sp. / Ejerslev Molergrav, Mors

DK 777: Søpindsvin / Echinocorys sp. / Bavneodde, Bornholm

DK 778: Krokodille / Thoracosaurus sp. / Holtug Kridtgrav

DK 779: Havskildpadde / Glyptochelone? sp. / Gundstrup Grusgrav, Fyn

DK 780: Bladaftryk / Otozamites sp. / Pyritsøen v. Bagå, Bornholm

DK 781: Søpindsvi / Temnocidaris (Hirudocidaris) hirudo / Arnager v. Horsemyre Odde, Bornholm

DK 782: Gravegang / Ichnospecies / Faxe Kalkbrud

DK 783: Pyritiseret nautil / Cimomia imperialis / Trelde Næs, Fredericia

DK 784: Lunde-knogle / Fratercula sp. / Gram Lergrav

DK 785: Pyritiseret nautil / Deltoidonautilus sp. / Trelde Næs, Fredericia

DK 786: Masseophobning af belemnitter / Belemnitellidae familie / Arnager Strand, Bornholm

DK 787: Søpindsvin / Echinocorys sp. / Middelfart, løsfund

DK 788: Fuglekranium / Aves phylum / Skarrehage, Mors

DK 789: Pigfinnet fisk / Osteichthyes klasse / Ertebølle Hoved

DK 790: Fiskerest i cementsten med blad / Macklintockia sp. / Skarrehage Molergrav

DK 792: Guldsmedevinge i cementsten / Aeshnidae familie / Ejerslev Molergrav

DK 793: Havaborre i cementsten / Osteichthyes klasse / Ejerslev Molergrav

DK 794: Skildpaddefragment med bioerosion / Chelonidae familie / Esbjerg Havn (Jyske Rev, deponi)

DK 795: Fiskefossiler i mangankarbonat konkretion / Osteichthyes klasse / Trelde Næs, Fredericia

DK 796: Fiskerester, træ og fuglekranium / Aves phylum / Ejerslev Molergrav

DK 797: Krabbe med klosaks / Camarocarcinus obtusus / Gundstrup Grusgrav, Fyn

DK 798: Kæbedel med tænder / Nostolepis sp. / Anslet

DK 799: Kæbedel med tænder / Gomphonchus sp. / Grønning Hoved Strand

DK 800: Fiskefossil / Osteichthyes klasse / V. for Kegnæs Fyr, Als

DK 802: Frøkrabbe / Bournelyreidus sp. / Stevns Klint v. Tommestrup

DK 803: Torntap og ribben fra plesiosaur / Plesiosauria infraorden / Hasle Klint, Bornholm

DK 804: Havslange i cementsten / Palaeophis sp. / Stolleklint, Fur

DK 805: Blok med ammonitter / Ammonoidea underklasse / Ertebølle, Himmerland

DK 806: Smelt, plade og modplade / Osmeridae familie / Centralgraven, Fur (ved Stendal Høje)

DK 807: Havskildpadde i cementsten / Cheloniidae familie / Ejerslev Molergrav

DK 808: Søstjerne og isopod krebsdyr / Echinaster jacobseni / ?

DK 811: Diapsid reptil / Rhynchocephalia orden / Arnager

DK 812: Nautil / Cimomia sp. / Lindø Terminalen ved Munkebo, Fyn

DK 813: Pycnodont / ? / Stranden ved Korshavn

DK 814: Langhalet krebsdyr / Linuparus sp. / Møns Klint

DK 815: Krebsdyr / Plioaxius n.sp. / Lyby Strand

DK 816: Kiselsvamp / Verruculina sp. / Kridtgrav ved Hillerslev,Thy

DK 817: Plantefossil / Gingko sp. / Stolleklint, Fur

DK 818: Søknæler / Stomatopoda / Øster Grønningen, Salling

DK 819: Gællegitterstave fra brugde / Keasius sp. / Esbjerg Havn (Jyske Rev, deponi)

DK 820: Rør af boremusling / Teredo sp. / Esbjerg Havn (Jyske Rev, deponi)

DK 821: Hummer / Oncopareia klintebjergensis / Alex Andersens Grusgrav, Gundstrup

DK 822: Krebsdyr i konkretion / Plioaxius n.sp. / Lyby Strand

DK 823: Musling / Pteria n. sp. / Gundstrup

DK 824: Musling / Cuspidaria n. sp. / Gundstrup

DK 825: Snegl / Scurria n. sp. / Gundstrup

DK 826: Snegl / Orthochetus n. sp. 1 / Gundstrup

DK 827: Snegl / Orthochetus n. sp. 2 / Gundstrup

DK 828: Snegl / Orthochetus n. sp. 3 / Gundstrup

DK 829: Snegl / Orthochetus n. sp. 4 / Gundstrup

DK 830: Snegl / Palaeocypraea cf. suesica / Gundstrup

DK 831: Snegl / Trachytriton n. sp. / Gundstrup

DK 832: Snegl / Drepanocheilus (Arrhoges) koeneni / Gundstrup

DK 833: Snegl / Drepanocheilus (Arrhoges) n. sp. / Gundstrup

DK 834: Snegl / Kangilia n. sp. / Gundstrup

DK 835: Snegl / Epetrium n. sp. 1 / Gundstrup

DK 836: Snegl / Epetrium n. sp. 2 / Gundstrup

DK 837: Snegl / Cerithiopsis n. sp. 1 / Gundstrup

DK 838: Snegl / Cerithiopsis n. sp. 2 / Gundstrup

DK 839: Snegl / Cerithiopsis n. sp. 3 / Gundstrup

DK 840: Snegl / Cerithiopsis n. sp. 4 / Gundstrup

DK 841: Snegl / Ataxocerithium? n. sp. / Gundstrup

DK 842: Snegl / Siphonalia n. sp. / Gundstrup

DK 843: Snegl / Truncaria n. sp. / Gundstrup

DK 844: Snegl / Fusinus n. sp. / Gundstrup

DK 845: Snegl / Athleta n. sp. / Gundstrup

DK 846: Snegl / Exilia n. sp. / Gundstrup

DK 847: Snegl / Turricula n. sp. / Gundstrup

DK 848: Snegl / Genotia inconspicua / Gundstrup

DK 849: Snegl / Mangelia n. sp. / Gundstrup

DK 850: Snegl / Belophos n. sp. / Gundstrup

DK 851: Snegl / Pyropsis n. sp. 1 / Gundstrup

DK 852: Snegl / Pyropsis n. sp. 2 / Gundstrup

DK 853: Snegl / Modiolula n. sp. / Gundstrup

DK 854: Rur - rankefod / Arcoscalpellum quadratum / Trelde Næs, Fredericia

DK 855: Benfisk / Enchodus sp. / Bavnodde, Bornholm

DK 856: Nautil / Cimomia sp. / Løsfund, Røsnæs Strand

DK 857: Languster / Palinuridae familie / Gram Lergrav

DK 858: Haj / Ptychodus sp. / Arnager Klint

DK 859: Sandmusling / ? / Ejerslev Molergrav

DK 860: Søpindsvin / Cidaris sp. / Marksten, fundet mellem Skanderborg og Solbjerg Sø

DK 862: Søpindsvin / Galerites / Fundet af Peter T Mortensen, Mette Hofstedt, Jyske Rev

DK 863: Krabbe / Dromiopsis depressa / Faxe Kalkbrud

DK 864: Ålekranium / Pseudoxenomystax treldeensis / Trelde Næs, Fredericia

DK 865: Bruskfisk / Chimaeriformes orden / Hasle Klint

DK 866: Tårnsnegle / ? / Faxe Kalkbrud

DK 867: Rostral spyd fra tunfisk/sværdfisk / ? / Lyby Strand

DK 868: Bruskfisk / Leptomylus sp. / Gundstrup Grusgrav

DK 869: Krokodille / ? / Kultippen ved Hasle, Bornholm

DK 870: Ejby Meteoritten / ? / Ejby

DK 872: Pagurid (eremitkrebs) / ? / Faxe Kalkbrud

DK 873: Mineral - pseudomorf / Glendonit / Løsfund, Silstrup Klint

DK 874: Søpindsvin / Galerites sulcatoradiatus / Løsfund, Sangstrup Klint

DK 875: Ammonitter / Baculites sp. og Hoploscaphites constrictus / Stevns Klint

DK 876: Polyp / Sphenothallus sp. / Løsfund, Drøsselbjerg ved Musholm Bugten

DK 877: Alkefugl / Alcidae familie / Gram Lergrav

DK 878: Fisk - otolit / Merluccius albidus? / Gram Lergrav

DK 880: Trilobit / Pengia palsgaardia / Nordstranden ved As Hoved, Juelsminde

DK 881: Plesiosaur / Plesiosauria infraorden / Hasle Klint

DK 882: Havskildpadde / Puppigerus? sp. / Trelde Næs, Fredericia

DK 883: Havskildpadde / Puppigerus? sp. / Trelde Næs, Fredericia

DK 884: Havskildpadde / Cheloniidae familie / Trelde Næs, Fredericia

DK 885: Krabbe / Fredericia barsoei / Trelde Næs, Fredericia

DK 887: Fugl / Neognathae / Fundet af Mogens Madsen, Trelde Næs

DK 890 Fisk / Gempylidae / Fundet af Mogens Madsen, Trelde Næs

DK 893 Fisk / Scombramphodon cf. Crassidens / Fundet af Mogens Madsen, Trelde Næs

DK 895: Hval / Mesoplodon? sp. / Gram Lergrav

DK 896: Hval / Kentriodon? sp. / Gram Lergrav

DK 897: Tåknogle af sæl / Phocidae familie / Gram Lergrav

DK 898: Søpindsvin / Galerites sulcatoradiatus / Stevns Kridtbrud, Stevns Klint

DK 899: Søpindsvin / Salenia (Pleurosalenia) anthophora / Stevns Kridtbrud, Stevns Klint

DK 900: Søstjerne / Nymphaster sp. / Stevns Kridtbrud, Stevns Klint

DK 901: Søstjerne / Metopaster poulsenii / Stevns Kridtbrud, Stevns Klint

DK 902: Krokodille / Thoracosaurus sp. / Tommestrup på Stevns

DK 905: Søpindsvin / Temnocidaris (Hirudocidaris) hirudo / Arnager Klint, Bornholm

DK 906: Sporfossil / Zoophycos sp. / Gundstrup Grusgrav

DK 907: Mosasaur / Carinodens minalmamar / ved Mandehoved, Stevns Klint

DK 908: Snegl / Trachytriton sp. / Rørdal Kridtgrav

DK 909: Fiskekranium / Albula sp. / Stolleklint, Fur

DK 910: Haj / Heterodontus sp. / Løsblok, Kerteminde, Fyn

DK 911: Søliljekrone / Isselicrinus sp. / Løsfund, Samsø

DK 912: Søpindsvin / Coelopleurus sp. / Trelde Næs, Fredericia

DK 913: Plesiosaur / Plesiosauria infraorden / Hasle Klint, Bornholm

DK 0915 Søpindsvin / Stereocidaris sp. / Fundet af ?, Gundstrup

DK 917: Havkrokodille / Machimosaurus sp. / ?

DK 919: Nautilid / Epicymatoceras vaelsense / Dania Kridtgrav, Mariager

DK 920: Søstjerne / Pycinaster? sp. / ?

DK 921: Søpindsvin / Phymosoma sp. / Dalbyover Kalkgrav mellem Randers og Hadsund

DK 924 Havskildpadde / Puppigerus sp. / Fundet af Mogens Madsen, Trelde Næs

DK 926: Snegl / Acrilla sp. / Stevns Klint

DK 927: Lille fisk / Teleostei afdeling / ?

DK 928: Orthoceratit / Lituites lituus / Fundet af Peter Bennike, Syd Sjælland

DK 929: Søpindsvin / Tylocidaris rosenkrantzi / Bøgeskov, Stevns

DK 930: 2 ammonitter / Nowakites sp. / Vest for Bavnodde, Bornholm

DK 931: Nåletræskogle / Tsuga? sp. / Mellem Skive og Holstebro

DK 932: 2 ciripeder / Thoracica familie / Mandehoved og Stevns Kridtbrud

DK 934: Fossilt hvalkranie / Odontoceti underorden / Lyby Strand, Salling

DK 935: Hybodont hajtand / Hybodus sp. / Hasle Klint, Bornholm

DK 936: Sjælden belemnit / Belemnellocamax sp. / Vest for Bavnodde, Bornholm

DK 937: Skinkemusling / Pinna/Stegoconcha sp. / Måde ved Esbjerg

DK 938: pelikanfodssnegle / Drepanocheilus speciosus / Lyby Strand, Salling

DK 939: Hvalhvirvel / Odontoceti underorden / Lyby Strand, Salling

DK 940: Fossilt træ / Teredo sp. / Mogenstrup

DK 941: Søpindsvin / Tylocidaris abildgaardi / Stevns Klint

DK 942: Koraller / Flabellum sp. / Måde Teglværk

DK 943: Scaphitid ammonit / Hoploscaphites? sp. / Hillerslev, Thy

DK 944: Scaphitid ammonit / Hoploscaphites? sp. / Hillerslev, Thy

DK 945: Apthycus / Pseudostriaptychus? sp. / Hillerslev. Thy

DK 946: Sværdfisk / / Fundet af Bent Poulsen, Ertebølle

DK 947: Kæber af fisk / Enchodus sp. / Mandehoved, Stevns Klint

DK 948: Søstjerne / Metopaster tumidus / Hillerslev Kridtgrav, Thy

DK 950: Ledeblok / Streptelasma? sp. / Esbjerg Havn (Jyske Rev, deponi)

DK 951: Scaphitid ammonit / Hoploscaphites felderi / Hillerslev, Thy

DK 952: Scaphitid ammonit / Hoploscaphites felderi / Hillerslev, Thy

DK 953: Koprolit / Ichnospecies / Faxe Kalkbrud

DK 954: Søpindsvin / Linthia sp. / Hesnæs Strand, Falster

DK 955: Kranie af fugl / Aves klasse / Skarrehage Molergrav, Mors

DK 956: Problematicum / ? / Hillerslev, Thy

DK 957: Snegl / Xenophoridae familie / Lyby Strand, Salling

DK 958: Cirriped / Arcoscalpellum? sp. / Gundstrup Grusgrav, Fyn

DK 959: Misdannet belemnit / Goniocamax sp. / Bavnodde, Bornholm

DK 960: Wealden blok / Lepidotes sp. / Nymølle Grusgrav, Tarup-Davinde, Fyn

DK 961: Nautil / Cimomia sp. / Gundstrup Grusgrav

DK 962: Søknæler (juvenil) / Stomatopoda orden / Ejerslev Molergrav, Mors

DK 963: Dueodde meteoritten / / Dueodde

DK 964: Musling / ?Atrina rosenkrantzi n. sp. / Grusgrav v. Gundstrup

DK 965: Musling / Cuspidaria anderseni n. sp. / Grusgrav v. Gundstrup

DK 966: Dinosaur knogle / Dinosauria orden / Hasle Klint

DK 967 Fisk / Macroynis sp. / Fundet af Toke Bang-Andreasen, Trelde Næs

DK 968: Hajhvirvler / Chondrichthyes klasse / Stevns Klint

DK 969: Tand af mosasaur / Mosasaurus sp. / Stevns Klint

DK 970: Tand af mosasaur / ?Plioplatecarpus sp. / Stevns Kridtbrud, Stevns

DK 971: Hummerklo / / Esbjerg Havn (Jyske Rev, deponi)

DK 972: Hummer / Homarus sp. / Esbjerg Havn (Jyske Rev, deponi)

DK 973: Græshoppe / /

DK 974: Græshoppe / /

DK 975: Vandnymfe i stribet cementsten / Odonata orden / Fur - Østklinten

DK 976: Svaneøgle / Plesiosauria / Fundet af Marianne Nattestad, Hasle klint, Bornholm

DK 977: Fiskekæbe / Osteichthyes klasse / Stolleklint, Fur

DK 978: Fisk / Osteichthyes klasse / Stolleklint, Fur

DK 979: Snegl / Leptomaria sp. 1 / Skrivekridt ved Hillerslev

DK 980: Snegl / Leptomaria sp. 2 / Skrivekridt ved Hillerslev

DK 981: Sporfossil udforet med svampespikler / / Arnager, Bornholm

DK 982: Grenstykke / / Grusgrav ved Gundstrup

DK 983: Pighud - Søstjerne / Stauranderasteridae / Fundet af Peter Bennicke, Stevns Klint

DK 984: Echinoderm / Bourgueticrinus hagenowi’ /

DK 985: Crinoid / / Mandehoved, Stevns Klint

DK 987: 2 makrelfisk / Scombridae / Fundet af Karsten Witteck, Fur

DK 988: Sværm af halvmøl / / Stendal molergrav, Fur

DK 989: Hvirvel af hval / / Esbjerg Havn (Jyske Rev, deponi)

DK 993: Skamben af læderskildpadde / / Trelde Næs, Fredericia

DK 994: Rygfinnepig fra acanthod fisk / / Hesnæs Strand

DK 995: Krabbe / / Trelde Næs, Fredericia

DK 996: Spøgelsesreje / / Grønning Hoved Strand

DK 997: Koraller / / Grusgrav ved Gundstrup

DK 998: Koraller / / Grusgrav ved Gundstrup

DK 1000: Krabbe / Coeloma sp. / Trelde Næs, Fredericia

DK 1001: Søstjerne / Recurvaster sp. / Hove Kalkgrav

DK 1002: Krabbe / Litoricola? sp. / Esbjerg Havn (Jyske Rev, deponi)

DK 1003: Tand og skæl fra sværdfisken / Protosphyraena sp. / Mandehoved, Stevns

DK 1004: Søpindsvin med bidmærker fra Mosasaurus / / Mandehoved, Stevns

DK 1005: Stor fisketand / / Klintholm Kalkgrav, Fyn

DK 1006: Jurablok med reptil knogler / / Lodbjerg Klint

DK 1007: Fossilt fodspor / / Stranden foran Pyritsøen, Bornholm

DK 1008: Snegl / familien Trochidae / Grusgrav ved Levka, Bornholm

DK 1012: Fisk – ørnerokke / Myliobatis sp. / Fundet af Mette Hofstedt, Esbjerg Havn (Jyske Rev)

DK 1013 Kiselsvamp / Plinthosella sp. / Fundet af ???, Gundstrup

DK 1016: Fisk / Sebastidae / Fundet af Peter Mortensen, Mogens S Nielsen, Mette Hofstedt, Gundstrup, Fyn

DK 1018: Krabbe / Coeloma n.sp, / Fundet af Mette Hofstedt, Esbjerg Havn (Jyske Rev)

DK 1019: Snegl, albueskæl / Scutus / Fundet af Mette Hofstedt, Hillerslev, Thy

DK 1020: Musling / Cardiola signata / Fundet af Marianne Nattestad Sose, Bornholm

DK 1021 Bryozoer / Lunulites sp. / Fundet af ?, Gundstrup

DK 1022: Søpindsvin / Echinothurioidea / Fundet af Peter Bennicke, Stevns klint

DK 1023: Søpindsvin / Cyclaster aff. Suecicus / Fundet af Phivos Brødsgaard, Dalbyover

DK 1024: Rur på krabbe Coeloma n.sp. / Fundet af Mette Hofstedt, Esbjerg Havn (Jyske Rev)

DK 1029: Nautiler / Eutrephoceras darupense / Fundet af Mette Hofstedt, Hillerslev Kridtgrav

DK 1030 Frøkapsler / Palaeophytocrene sp. / Fundet af Brian Rudebeck, Hinge

DK 1031: Fisk / Teleostei / Fundet af Brian Rudebeck, Hinge

DK 1032: Fisk / Teleostei / Fundet af Brian Rudebeck, Hinge

DK 1033: Knogletunge / Brychaetus / Fundet af Hans Riehmann, Hinge

DK 1034: Fisk / Teleostei / Fundet af Hans Riehmann, Hinge

DK 1035: Haj / Pachygaleus lefevrei / Fundet af Brian Rudebeck, Hinge

DK 1036: Haj / Heterodontus / Fundet af Brian Rudebeck, Hinge

DK 1037: Fisk / Megascyliorhinus cooperi / Fundet af Hans Riehman, Hinge Lergrav

DK 1039 Fisk / Percoidei / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1041: Fugl / Neoaves / Fundet af Henrik Madsen, Skarrehage, Mors

DK 1044: Taks / Taxus / Fundet af Henrik Madsen, Sundby, Mors

DK 1046: Koprolit / Fundet af Henrik Madsen, Sundby, Mors

DK 1048: Mosasaur / Plioplatecarpus / Fundet af Peter Bennicke, Stevns klint

DK 1049: Mosasaur / Prognathodon / Fundet af Peter Bennicke, Stevns klint

DK 1050: Havkrokodille / Thoracosaurus / Fundet af Peter Bennicke, Stevns klint

DK 1051: Havmus / Chimaeriformes / Fundet af Marianne Nattestad, Hasle klint, Bornholm

DK 1052: Havmus / Chimaeriformes / Fundet af Jan Jørgensen, Hasle klint, Bornholm

DK 1053: Havmus / Chimaeriformes / Fundet af Marianne Nattestad, Hasle klint, Bornholm

DK 1054: Havmus / Myriachanthus / Fundet af Marianne Nattestad, Hasle klint, Bornholm

DK 1055: Havmus / Chimaeriformes / Fundet af Marianne Nattestad, Hasle klint, Bornholm

DK 1056: Fugl / Neoaves / Fundet af Johan Fritzen, Fur

DK 1057: Fisk / Pachyrhizodus / Fundet af Peter Bennicke, Stevns klint

DK 1058: Blæksprutte / Cephalopda / Fundet af Mette Hofstedt, Faxe kalkbrud

DK 1060: Søpindsvin / Temnocidaris subvesicolusa / Fundet af Peter Bennicke, Stevns klint

DK 1060: Søpindsvin / Temnocidaris subvesicolusa / Fundet af Peter Bennicke, Stevns klint

DK 1062: Græshoppe / Pseudotettigonia amonea / Fundet af Erling S Jensen, Ejerslev, Mors

DK 1063: Havmus / Chimaeriformes / Fundet af Marianne Nattestad, Hasle klint, Bornholm

DK 1064: Krokodille / Crocodylia / Fundet af Mads Hyldager, Faxe kalkbrud

DK 1067 Fisk / Palaeocentrotus cf. Boeggildi / Fundet af Dorthe Rold, Mors

DK 1068 Pragtbille / Buprestidae / Fundet af Cilke Maagaard, Skarrehage, Mors

DK 1069: Søfjer / Graphularia / Fundet af Henrik Madsen, Salling

DK 1070: Søfjer / Graphularia / Fundet af Henrik Madsen, Salling

DK 1071: Søfjer / Graphularia / Fundet af Henrik Madsen, Jyske Rev

DK 1073: Blomst / Kristtorn, Ilex sp. / Fundet af Lars Wenneberg, Hvide Sande

DK 1076: Snegl / Xenophora sp. / Fundet af Henrik Madsen, Hillerslev Kridtgrav

DK 1077: Havbænkebider / Palaega n.sp. / Fundet af Litta Egholm, Dalbyover Kalkbrud

DK 1078: Havbænkebider / Isopoda indet. / Fundet af Steen Sigurd Andersen, Møns Klint

DK 1079: Rurer / Plesiobrachylepas jutlandica / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1080; Rurer / Plesiobrachylepas jutlandica / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1081: Rankefødder / Stipilepas molerensis / Fundet af Bent Søe Mikkelsen, Mors

DK 1082: Rankefødder / Stipilepas molerensis / Fundet af Bent Søe Mikkelsen, Mors

DK 1083: Rankefod / Stipilepas molerensis / Fundet af Bent Søe Mikkelsen, Mors

DK 1084 Insekt / Molertrum eburnae / Fundet af Karsten Witteck, Fur

DK 1085 Insekt / Eozaenhupfer erteboellei / Fundet af Karsten Witteck, Fur

DK 1086: Musling / Cuspidaria precuspidata / Fundet af Phivos Brødsgaard, Lyby Salling

DK 1087: Fisk / Lissodus hasleensis / Fundet af Mette Hofstedt, Bornholm

DK 1088: Fisk / Lissodus hasleensis / Fundet af Mette Hofstedt, Bornholm

DK 1089: Fisk / Coupatezia fallax / Fundet af Mette Hofstedt, Stevns Klint

DK 1090: Fisk / Chimaeriformes indet./ Fundet af Anton Wulff Jensen & Christoffer Birkeholm Leth, Bornholm

DK 1091: Fisk / Ischyodus aff. Dolloi / Fundet af Kent Andersen, Trelde Næs

DK 1092: Nautil / Cymatoceras cf. patens / Fundet af Mette Hofstedt, Møns Klint

DK 1094: Fisk / Trigonotodus sp. / Fundet af Brian Rudebeck, Hinge Lergrav

DK 1095: Fisk / Dasyatidae indet. / Fundet af Brian Rudebeck, Hinge Lergrav

DK 1096: Fisk / Mitsukuria cf. maslinensis / Fundet af Brian Rudebeck, Hinge Lergrav

DK 1097: Fisk / Alopias aff. Vulpinus / Fundet af Brian Rudebeck, Hinge Lergrav

DK 1099: Fisk / Dalatias sp. / Fundet af Brian Rudebeck, Trelde Næs

DK 1100: Fisk / Xiphodolamia ensis / Fundet af Hans Riehmann, Hinge Lergrav

DK 1101: Fisk / Palaeorhincodon dartvellei / Fundet af Hans Riehmann, Hinge Lergrav

DK 1102: Fisk / aff. Cretalamna / Fundet af Hans Riehmann, Hinge Lergrav

DK 1104: Krebsdyr / Glypheidae indet. / Fundet af Camilla Godtfredsen, Fyns Hoved

DK 1105: Blæksprutte / Oegopsida cf. Enoploteutidae / Fundet af Tom Malmberg, Gram Lergrav

DK 1107: Fisk / Plicatoscyllium ?minutum / Fundet af Peter Bennicke, Stevns Klint

DK 1108: Nautil / Aturia sp. / Fundet af Mette Hofstedt, Esbjerg Havn (Jyske Rev )

DK 1109: Fisk / Saurichthys sp. / Fundet af Jeppe Christiansen, Bornholm

DK 1111: Snegl / Parvisipho scrobiculatus / Fundet af Anny Hildebrandt-Eriksen, Galten Teglværks Lergrav

DK 1112: Fisk / Isurolamna sp. / Fundet af Brian Rudebeck, Hinge Lergrav

DK 1113: Fisk / Cylidracanthus sp. / Fundet af Hans Riehman, Hinge Lergrav

DK 1115: Fisk / Harriotta sp. / Fundet af Hans Riehman, Trelde Næs

DK 1116: Fisk / Hexanchias sp. eller Weltonia sp. / Fundet af Hans Riehman, Hinge Lergrav

DK 1117: Fisk / Physogaleus secundus / Fundet af Hans Riehman, Hinge Lergrav

DK 1118: Østers / cf. Agerostrea / Fundet af Peter Bennicke, Stevns Klint

DK 1119: Musling / Spondylidae n.sp./ Fundet af Peter Bennicke, Stevns Klint

DK 1120: Søstjerne / Stauranderasteridae / Fundet af Peter Bennicke, Stevns Klint

DK 1121: Havbænkebider / Isopoda indet. / Fundet af Mette Hofstedt, Faxe Kalkbrud

DK 1122: Krabbe / Raninidae n.sp. / Fundet af Stefan Polkowsky, Røsnæs Fyr

DK 1123: Søpindsvin / Cardiaster eller Cardiotaxis sp. / Fundet af Peter Bennicke, Stevns Klint

DK 1124: Fisk / Protosphyraena sp. / Fundet af Marianne Nattestad, Bornholm

DK 1125: Fisk / Perciformes n. fam. gen. et spec. / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1126: Fisk / Perciformes n. fam. gen. et spec. / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1127: Hummer / Oncopareia klintebjergensis / Findere: ???, Gundstrup, Fyn

DK 1130: Hummer / cf. Homarus sp. / Fundet af Mette Hofstedt, Middelfart

DK 1131: Fisk / Heptranchias sp. / Findere: ??? Gundstrup, Fyn

DK 1133: Snegl / Vanikoropsis sp./ Fundet af ???, Gundstrup, Fyn

DK 1135: Snegl / Desorinassa williamsi / Fundet af Henrik Madsen, Korsø Grusgrav, Thy (Jyske Rev )

DK 1136: Musling / Tancredia elegans / Fundet af Marianne Nattestad, Bornholm

DK 1137: Snegl / Leptomaria sp. / Fundet af Jytte Frederiksen, Dalbyover Kalkbrud

DK 1138: Sølilje / Carstenicrinus constrictus / Fundet af Peter Bennicke, Møn

DK 1139: Søpindsvin / Echinocorys scutata / Fundet af Mette Hofstedt, Møn

DK 1140: Søstjerne / Crateraster n.sp. / Fundet af Thorbjørn Madsen, Sorø

DK 1141: Fisk / Teleostei n. fam. gen. et spec. / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1142 Nautil / Cimomia sp. / Fundet af ???, Gundstrup grusgrav

DK 1143 Ammonitter / Baculites sp. / Fundet af Marianne Nattestad, Arnager

DK 1144 Krabbe / Litoricola sp. / Fundet af Stefan Polkowsky, Fyns Hoved

DK 1147 Trilobitter / Nileus platys / Fundet af Stefan Polkowsky, Fyns Hoved

DK 1149 Trilobit / Ogmasaphus costatus / Fundet af Stefan Polkowsky, Als

DK 1151 Bryozoer / Cyclostomatida / Fundet af Marianne Nattestad, Arnager

DK 1152 Søstjerne / Astropectinidae / Fundet af ???, Gundstrup grusgrav

DK 1153 Gravegang / Fundet af Mette Hofstedt, Arnager

DK 1154 Hajtand / Burnhamia sp. / Fundet af Brian Rudebeck, Trelde Næs

DK 1156 Hajtand / Chlamydoselachus sp. / Fundet af Hans Riehman, Hinge

DK 1158 Hajtand / Macrorhizodus sp. / Fundet af Hans Riehman, Hinge

DK 1159 Søpindsvin / Pseudoholaster sp. / Fundet af Mette Hofstedt, Gundstrup

DK 1160 Hvalkranie / cf. Eurhinodelphidae / Fundet af Henrik Madsen & Dorthe Rold, Lyby

DK 1162 Foraminiferer / cf. Elphidiella sp. / Fundet af Mette Hofstedt, Jyske Rev

DK 1163 Glassvamp / Coeloscyphia sp. / Fundet af Anna Nykjær Nielsen, Oddesund

DK 1164 Havsvamp / Porifera indet. / Fundet af ???, Gundstrup

DK 1165 Havsvamp / cf., Havsvamp / Ventriculites sp. / Fundet af ???, Gundstrup

DK 1166 Havsvamp / Porifera indet. / Fundet af ???, Gundstrup

DK 1167 Søstjerne / Stauranderaster n.sp. / Fundet af Carsten Niss, Faxe

DK 1168 Søstjerne / Valettaster n.sp. / Fundet af Carsten Niss, Faxe

DK 1169 Brachiopod / Terebratulina sp. / Fundet af Maria Liljeroth, Mors

DK 1170 Krabbe / Dromiopsis sp. / Fundet af Peter Bennicke, Stevns

DK 1171 Hajtænder / Echinorhinus sp. / Fundet af Brian Rudebeck, Hinge

DK 1172 Hajtand / Squalus sp. / Fundet af Brian Rudebeck, Hinge

DK 1173 Hajtand / Hexanchus agassizi / Fundet af Hans Riehmann, Hinge

DK 1174 Hajtænder / Etmopteridae / Fundet af Hans Riehmann, Hinge

DK 1175 Hajtand / Galeorhinus sp. / Fundet af Hans Riehmann, Hinge

DK 1176 Snegl /Eubela sp. / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1177 Dinosaurtand / Tetanurae / Fundet af Torben Casey, Bornholm

DK 1179 Fisk / Myliobatidae / Fundet af Karen Veel Jeppe, Trelde Næs

DK 1180 Insekt / Lygaeidae / Fundet af Christian Nielsen, Fur

DK 1182 Insekt / Tettigoniidae / Fundet af Christian Nielsen, Mors

DK 1183 Søpindsvin / Temnocidaris subvesiculosa / Fundet af Peter Bennicke, Møn

DK 1184 Børsteormerør / Pectinariidae / Fundet af Henrik Madsen, Jyske Rev

DK 1185 Spurvefugl / Passeriformes / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1193 Slangemakrel / Gempylidae /, Fundet af Andreas Bob Dam Johansen, Hyby Strand

DK 1194 Kalkalge / Receptaculites sp. / Fundet af Mogens K. Hansen, Risinge Hoved

DK 1195 Gravegang / Koptichnus rasmussenae / Fundet af ???, Gundstrup

DK 1196 Snegl / Euspira helicina protracta / Fundet af Henrik Madsen, Jyske Rev

DK 1197 Tænder og hvirvler af haj / Isurolamna affinis / Fundet af Christian B Hansen, Hinge

DK 1198 Tænder og hvirvler af haj Xiphodolamia ensis / Fundet af Christian B Hansen, Hinge

DK 1199 Fisk / Ptychodus sp. / Fundet af Mette Hofstedt, Møn

DK 1200 Hajtand / Sphenodus sp. / Fundet af Mette Hofstedt, Bornholm

DK 1201 Nautil / Aturia sp. / Charlotte Halkjær, Salling

DK 1202 Snegl / Cerithiopsis n. sp. / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1203 Snegl / Mitrolumna n.sp. / Fundet af Ulla Marcussen, Mors

DK 1204 Krebsdyr / Galathea strigifera / Fundet af Peter Bennicke, Faxe

DK 1205 Dinosaurtand / Turiasauria indet. / Fundet af Mette Hofstedt, Bornholm

DK 1206 Søstjerne / Astropecten sp. / Fundet af Jan Nielsen, Møn

DK 1207 Langustere / Linuparus sp. / Fundet af ???, Gundstrup

DK 1208 Graptolitter / Saetograptus cf. Leintwardinensis / Fundet af ??? , Langeland

DK 1210 Kammusling / Amussiopecten sp. / Fundet af ???, Jyske Rev

DK 1211 Øresten / Hygophum n.sp. / Fundet af ??? , Gram Lergrav

DK 1212 Øresten / Otarionichthys n.sp. / Fundet af ??? , Gram Lergrav

DK 1213 Øresten / Melanogrammus antecedens / Fundet af ??? , Gram Lergrav

DK 1214 Søpindsvin / Tylocidaris ? n.sp. / Fundet af Rasmus Byrdal, Ertebølle

DK 1215 Krabbe / Campylostoma sp. / Fundet af ??? , Dalbyover

DK 1216 Krabbe / Latheticocarcinus aff. / Fundet af ??? , Sangstrup

DK 1217 Krabbe / Munidopsidae n.sp. / Fundet af ??? , Stevns Klint

DK 1218 Søpindsvin / Stereocidaris sp. / Fundet af ??? , Bornholm

DK 1220 Musling / Mytilus sp. / Fundet af ??? , Jyske Rev

DK 1221 Skinkemusling / Atrina rosenkrantzi / Fundet af ??? , Gundstrup

DK 1222 Snegl / Lyria tumida / Fundet af ??? , Vejle Fjord

DK 1223 Pæleormegange / Teredinidae / Fundet af Henrik Madsen, Hanstholm

DK 1225 Pæleormegange / Teredinidae / Fundet af ??? , Gundstrup

DK 1224 Musling / Ctenoides divaricata / Fundet af ??? , Stevns Klint

DK 1226 Havsvampe / Ventriculites / Fundet af ??? , Gundstrup

DK 1227 Finnepig / Siluriformes / Fundet af ??? , Hinge

DK 1228 Søpindsvin / Cidaridae / Fundet af ??? , Gundstrup

DK 1229 Søpindsvin /Cassidulus faberi / Fundet af ??? , Haderslev

DK 1230 Hajtand / Carcharias sp. / Fundet af ??? , Gundstrup

DK 1231 Kalkrørsorme / Neovermilia n.sp. / Fundet af ??? , Gundstrup

DK 1232 Pattedyrtand / Tritylodontidae / Fundet af ??? , Bornholm

DK 1233 Plante / Gren med enkrusteringer og boringer / Fundet af ??? , Gundstrup

DK 1234 Slangestjerne / Ophiuroidae indet. / Fundet af ??? , Bornholm

DK 1235 Musling / Lepton (Divarikellia) sp. / Fundet af ??? , Gram Lergrav

DK 1236 Kammusling / Similipecten similis / Fundet af ??? , Gram Lergrav

DK 1237 Kammusling / Aequipecten seniensis / Fundet af ??? , Gram Lergrav

DK 1238 Rovbille/ (Staphylinidae) / Fundet af Christian Nielsen, Fur

DK 1240 Hajtand / Palaeorhincodon wardi / Fundet af ???, Hinge

DK 1241 Tand af rovdinosaur / Allosauridae indet. / Fundet af ???, Djursland

DK 1242 Eremitkrebs / cf. Eocalinus / Fundet af ???, Djursland

DK 1243 Eremitkrebs / Dardanus sp. /Fundet af ???, Djursland

DK 1244 Troldhummer / Protomunida eurekantha / Fundet af ???, Djursland

DK 1245 Krebsdyr / Callianassa sp. / Fundet af ???, Djursland

DK 1246 Kalkrørsorm / Serpula n. sp. /Fundet af ???, Bornholm

DK 1247 Hajtand / Apristurus sp. / Fundet af ???, Trelde Næs

DK 1248 Hajtænder / Orthechinorhinus cf. Pfeili / Fundet af ???, Trelde Næs

DK 1250 Hajtænder / Deania cf. Angoumeensis / Fundet af ???, Trelde Næs

DK 1251 Hajtænder / Squaliolus sp. / Fundet af ???, Trelde Næs

DK 1252 Hajtænder / Etmopterus cf. Cahuzaci / Fundet af ???, Trelde Næs

DK 1253 Hajtænder / Paraetmopterus nolfi / Fundet af ???, - ????

DK 1255 Muslinger / Cyrena sp. / Fundet af ???, Djursland

DK 1256 Snegl / Stenomphala chattica / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1257 Snegl / Pleurotomella rappardi / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1258 Snegl / Odostomia ventriosa / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1259 Snegle / Mathilda bicarinata / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1260b Snegle / Margarites margaritula / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1261 Østers / Cubiostrea sp. / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1262 Snegl Cirsotrema insigne / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1263 Snegl / Cerithiopsis aff. dautzenbergi / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1264 Musling / Barbatia glimmerodensis / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1265 Snegl / Aquilofusus elegantulus / Fundet af Henrik Madsen, Mors

DK 1266 Søstjerne / Metopaster sp. /Fundet af ???, Trelde Næs

DK 1267 Snegl / Typhis pungens / Fundet af ???, Vejle Fjord

 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.