Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem


 
Referat fra generalforsamlingen


Formandsberetning for perioden 2008 og primo 2009 :

Velkommen til dette års generalforsamling. Endnu engang mødes vi her midt i det spirende forår med nye muligheder, også for mange gode ture og arrangementer. Allerførst vil jeg gennemgå den forløbne periodes begivenheder i foreningen.:

8. marts 2008 Generalforsamling på Gullerup Strandkro. 28 personer deltog i sidste års generalforsamling. Efter forsamlingen gik vi som sædvanligt en tur hen ad stranden, hvor der blev fundet flere fine ting som søpindsvin. Willy fandt et meget flot med ”vokskagestruktur”, Kurt et stykke specielt træ. Cementsten med fiskerester blev der også fundet nogle stykker af.

15. – 23. marts 2008 Bustur til Normandiet. 44 deltog i klubbens bustur til Normandiet. Et skønt område med mange gode fundmuligheder. Referater skrevet af flere deltagere kan læses på klubbens hjemmeside. Der er jo tur derned i påsken igen i år, dog nu med 33 deltagere og som sædvanligt under kyndig ledelse af Henrik, der ligger et stort arbejde i disse ture. Tak for det!!

26. april 2008 NordsøRal ved Thyborøn. Behørigt udrustet med hjelme tog 10 personer på udflugt i store stendynger, hovedsalig efter Brøndumblokke med snegle, træ og muslinger. Mange af disse blev fundet, og så vidt jeg har forstået havde deltagerne en god tur.

31. maj 2008 Grusgraven ved Voervadsbro. I et helt fantastisk vejr mødtes 9 klubmedlemmer op i den store grusgrav i Voervadsbro for at finde miocænt træ. Der blev ikke fundet det helt vilde, men området er jo meget flot og specielt med nogle fantastiske farver. Vi skulle have besøgt Poul Skov Christensen, men han var desværre ikke hjemme. Turen sluttede ved et nærliggende røgeri – noget med fisk, -altså de spiselige af slagsen.

28. juni 2008 Strandtur ved Trelde Næs. 16 personer, heraf 2 nye klubmedlemmer, tog denne dag på tur til kysten ved Trelde. Henrik havde fået en nøgle til bommen på vejen til Sten og H.C.´s sommerhus, så vi ikke skulle gå så langt. Der blev fundet mange små fine ting, hvoraf toppen af poppen nok var Ragna´s flotte hajryghvirvel, som hun var, og sikkert stadig er, meget glad for. Det var næsten vindstille, så man ude på vandet kunne se marsvin dukke op til overfladen.

23. august 2008 Familietur v. havnen i Ejerslev. 15 deltog i klubbens familiearrangement ved Ejerslev havn, hvor vejret som sædvanligt næsten var for godt. Der var fossiljagt i molergraven, alt imens jeg fyrede op i grillen til den store guldmedalje. Knud Erik fandt en meget stor og tung cementsten indeholdende det meste af en flot makrelfisk, som Henrik, ( netop hjemkommet fra England ) flækkede med sædvanlig uovertruffen præcision. Efterfølgende blev der grillet og spist, drukket øl og sodavand, kort sagt hygget i det flotte vejr.

27. september 2008 Geologiens Dag v. Hanklit. Denne dag fortalte Helle om dinosaurer på Moler Museet for vel 20 børn og voksne, medens 40 var med Bent og Henrik på strandtur ved Hanklit. Der var ravsnaps til alle ved stranden i anledning af specialudstillingen om rav på museet, og de medbragte luppe blev brugt flittigt. Begge arrangementer var så vidt jeg har forstået , en stor succes.

25. oktober 2008 Tur til Sårup grusgrav v. Hanstholm. Det var ret koldt for de 10 deltagere på denne tur. En sej vind fra vest, flokke af gæs på vej sydpå, men dog tørvejr. 2 nye medlemmer, Helene og Per, troppede også op, og der blev fundet en hel del søpindsvin, havbænkebidder, kugleflint og andet. Et sjovt sted med masser af flint, omgivet af gamle kystklinter.

22. november 2008 Sten på bordet og gulvet. 16 deltog i dette møde, hvor der blev kigget og snakket meget om-, og set på alt muligt. Træstykker, molerting, fund fra Normandiet i form af krokodillesnude og skildpaddedele med mere. Stenen på gulvet er en ”lille” blok af cementsten med en speciel type makrel indeni. Den bliver interessant at se færdig!! Dejligt møde med ligesindede.

13. december 2008 Bustur til Stenmesse i Hamburg. Tidligt denne morgen mødte 13 deltagere op, vi skulle have været 16. Havde forgæves forsøgt at få flere med, så med 57 bussæder og en lille skare var der rigtig god plads. Hyggelig tur derned, bortset fra en del venskabelig (?) mobning af turlederen, især om hvordan han ville forklare sig til generalforsamlingen.( Udgiftsstyring ?? ) Selve messen var rigtig god og tiden gik som altid utroligt hurtigt . Det er også dejligt med alle de kendte mennesker man møder dernede og får en snak med. Messen lukkede kl. 18, så da gik det til grænsen med indkøb og hjemme i Nykøbing over 01. Så med 16 betalende deltagere gav det ikke overskud, men underskudet på knap 3.000 kr. havde Bent Søe og Henrik i al hemmelighed aftalt skulle dækkes af det sidste overskud fra årets Normandiettur. I år vil jeg derfor gerne opfordre folk til at fortælle mig i meget god tid om de vil med på messen, så vi kan se om der i det hele taget er grundlag for en tur. Det er lørdag den 5. dec..

17. januar 2009 Nytårsmøde i ”Det Gule Hus” overfor Moler Museet. Endnu engang var det blevet tid til klubbens nytårsmøde. Spisning, pakkespil, auktion over nogle meget flotte engelske konkretionsstykker med calcit, museumsbesøg, kaffe med lagkager og meget andet godt. Som altid et dejligt møde i hyggeligt selskab og fine omgivelser. Kun mærkeligt at der ikke var flere deltagere end de 17, men ”uheldigvis” er der jo andet i denne verden end sten og fossiler !!

14. februar 2009 Strandtur til Lyby på Østsalling. Denne dag havde metrologerne virkeligt taget fejl da 50 mennesker mødte op ved Lyby. Det mest perfekte solskinsvejr, vindstille, tynd is på vandet, kort sagt ideelt til strandtur. Der blev fundet mange ting så som træstumper, snegle og muslinger, søpindsvin, både hele og halve krabbeboller, flotte og sjove sten. Lang tur ud til klinten,- havde for en gangs skyld fået for meget tøj på. Efter tilbagekomsten til bilerne og spisning med diverse, gik turen videre til Mogenstrup for cirka 10 deltagere, hvor der blev fundet kerneøkse, små krabber m.m.. En rigtig dejlig tur i et fantastisk vejr.

Slibedage i ” Det Gule Hus ”. 5 lørdage i alt fra kl.10 til cirka kl.14 har klubben afholdt slibedage for interesserede til en pris af 40 kr. pr. gang for slid på udstyret.(de fire af gangene).

8.november, 6.december, 10.januar, 7.februar, 7.marts. Deltagerantallet har varieret fra 8 personer helt op til 45 personer p.g.a. omtale i medierne, da dagene også er nævnt i Dueholm Klosters program. Det er jo i deres bygninger det foregår . Men korrekt at det er lidt svært, når der kommer 45 i løbet af dagen. Men vi har hygget os og fået nogle nye medlemmer, lavet en masse gode ting. Så jeg glæder mig, også hvad det angår, allerede til næste vinters slibe- og meget andet -dage.

Af bestyrelsesmøder har vi holdt to, et på Fur Museum, og et på Moler Museet.

Det skulle så være alle de aktiviteter vi har haft i foreningen den forløbne periode. Jeg mener at der skulle have været tilbud til alle, men har nogen ideer til andet, så sig endelig frem under eventuelt.

Herfra en stor tak til alle der får klubben til at fungere, ikke mindst Henrik der får hjemmesiden til at være så interessant som den er. Også tak fordi vi må benytte museets lokaler og faciliteter.

Jeg skal være den første til at beklage at sidste års Hamburgtur gav underskud, men som allerede nævnt vil vi undersøge grundlaget for en tur nøje i år. Det er en lang køretur, og man skal tidligt op, og ja det er et travlt tidspunkt,- men vær venlige at meddele mig i meget god tid om i vil med.

Yderligere om alt det skete kan ses på hjemmesiden, foruden en masse andre spændende ting.

Henrik modtager også meget gerne indlæg, turbeskrivelser, billeder m.m. til denne.

Til slut vil jeg blot udtrykke mit ønske om at vores lille forening må bestå mange år endnu, og give en masse gode oplevelser til sine medlemmer. Tak!


Generalforsamlingen på Gullerup Strandkro ved Hanklit,
lørdag den 14.marts 2009:


Selvom man godt kunne fornemme det gryende forår denne dag i marts, var vejret og lyset ikke særligt forårsagtigt, da i alt 26 medlemmer af vores udmærkede forening mødtes her for at afholde klubbens årlige generalforsamling.

Vi startede blidt op med en større morgenbuffet bestående af blandt andet hjemmebagt brød, pålæg og ost på klubbens regning. Efter det hyggelige morgen-/ formiddagsbord gik vi over til sagens kerne, nemlig generalforsamlingen.

Første punkt var valg af en dirigent, og vanen tro gik denne post til Bent Sevelsted, som takkede og gav ordet til mig. Formandsberetningen kan ses nedenstående, og blev godkendt af forsamlingen.

Derefter var det Bent Søe´s tur til at fremlægge regnskabet, behørigt påtegnet af revisor, som selvfølgelig også blev godkendt. Dog med en forespørgsel angående punktet møder og fester fra Helle, der gerne ville høre om hun var gået glip af en fest. Det dækker over Familieturen ved Ejerslev og sidste års forplejning under generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsen blev meget hurtigt overstået, idet alle blev genvalgt. Revisor er også fortsat Bent Sevelsted, og revisorsuppleant Ragna Runge.

Der blev også talt en del om Hamburgturen, stillet forslag under eventuelt om en tur til Istidshuset i Flensburg, som ifølge Helle bare er et sted man må se.

Desuden blev flere lange ture efterlyst, men her er det lidt svært, da der som regel ikke dukker ret mange deltagere op. Men vil man lave en tur længere væk, er man naturligvis velkommen til at undersøge grundlaget herfor. Kås Hoved blev også nævnt som et muligt udflugtsmål af Alex.

Sidst, men absolut ikke mindst, skal nævnes at der blev udtrykt megen ros og anerkendelse til klubbens hjemmeside, både for indhold og brugervenlighed/funktionalitet. Dette er udelukkende Henrik Madsen´s fortjeneste. Og så er den opdateret næsten før turen er forbi.

Bent Sevelsted takkede for god ro og orden, og så var det tid til strandturen.

Det var begyndt at regne en smule, så de omkring 10 der gik henad stranden blev da lidt våde.

Ikke de store fund blev der gjort, men enkelte fine søpindsvin, små træstykker, søliljestilke og flotte sten blev det da til. Yngste deltager Ea fandt de flotteste kammuslinger, dog i en ret ny udgave.

Plantevæksten er også ved at komme i gang med følfod og andet, og fuglene meget aktive.

Tak til deltagerne for et godt møde og do. tur. Poul Søby


...............................................Turbilleder

 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.