Vestjysk Stenklub
for amatørgeologer.

Hjem
Aktiviteter
Bestyrelsen
Galleri med foto
Nye fund
Torden Stenen
Link

                          
                          
                          

 
Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde i Vestjysk Stenklub d. 3/6 kl. 16.00

Sted: Fossilmuseet Fredericia, Håstrup

Deltagere: Poul Søby Nielsen, John Frandsen,
Tage Burholt, Kurt Nielsen, Henrik Madsen


Punkt 1: Konstituere bestyrelsen

Ingen ændringer. Kurt overtager Renes plads som menigt medlem

Punkt 2: Treldeturen udvides med besøg på Fossilmuseet Fredericia

Ikke relevant

Punkt 3: CVR nr. – Hvad betyder det

Foreningens adresse er fremover Grydhøjvej 24, Gullerup

Foreningen er opført som en frivillig forening med CVR nr. 44068699

Punkt 4: Påsketur næste år

Busture med stor bus er ikke rentable mere.

Vi overvejer at bruge fly, mindre 9 personers busser

eller at køre i private biler alt efter hvor turen går til.

Punkt 5: Sverigstur d. 26/8 2023

Der er PT. 7 tilmeldte.

Punkt 6: Ture, arrengementer, foredrag

Der er lavet månedlige ture indtil d. 2/3 2024. Der er ikke planlagte foredrag.

Punkt 7: Facebook/Hjemmeside

Der er PT. 963 medlemmer på klubbens FB-side. Hjemmesiden kører.

Punkt 8: Ny formand

Der var bred enighed om at formanden fortsætter

Punkt 9: Onsdagstræf

Alle er velkomne på de POPUP-ture, som der laves om onsdage i sommerhalvåret.

Turene er i en af molergravene på Nordmors. Kontakt Henrik Madsen for info.


Punkt 10: Eventuelt

Ingen emne

 
Copyright © 2006 Vestjysk Stenklub.